کورنل فروتا، مدیرکل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از تهران، بر ضرورت پاسخگویی سریع رژیم آخوندی به سوالات مربوط به کامل بودن اعلامیه های پادمان تاکید کرد.

وی در گزارش مقدماتی خود به شورای حکام در روز دوشنبه گفت: آژانس به راستی آزمایی عدم ِانحراف از مواد اتمی اعلام شده توسط رژیم تحت توافقنامه پادمان ادامه می‌دهد. ارزیابیها در مورد عدم ِوجود ِمواد هسته ای و فعالیت های اتمی اعلام نشده ادامه دارد.
فروتا افزود: درباره اجرای توافقنامه پادمان و پروتکل الحاقی در خلال مذاکراتم در تهران بر اهمیت همکاری کامل و به‌موقع رژیم ایران و هم‌چنین بر ضرورت پاسخگویی سریع رژیم ایران به سوالات مربوط به کامل بودن اعلامیه های پادمان تاکید کردم.
مدیرکل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی هم‌چنین گفت: آژانس به تلاشهای خود ادامه داده و بطور فعال درگیر خواهد بود؛ و زمان بسیار اهمیت دارد.

رویترز در گزارشی از بیانیه مدیر کل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشت: آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید به رغم ممنوعیت نصب سانتریفیوژهای پیشرفته، رژیم ایران اقدام به نصب شمار بیشتری از این سانتریفیوژها کرده و به سوی تولید اورانیوم غنی شده پیش می رود.
درحالیکه رژیم درحال تغییر لوله های اتصال سانتریفیوژها است، آژانس می گوید این تغییرات نقض برجام است، آنهم درحالیکه اتصالات فعلی برای تحقیق و توسعه مناسب است.
سخنگوی آژانس گفت: تمامی سانتریفیوژهای نصب شده توسط رژیم ایران برای آزمایش با UF6 آماده شده بود هرچند که در ۷ و ۸ سپتامبر، هیچکدامشان با UF6 آزمایش نشده است.

خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از دو دیپلومات که از نزدیک کار بازرسی های آژانس اتمی را دنبال می کنند، نوشت، تحقیقات بازرسان در تهران علائمی از اورانیوم را نشان می دهد که رژیم ایران توضیحی برای آن نداده و آژانس از رژیم ایران خواهان توضیح در باره آنها شده است.

تلویزیون حکومتی با نگرانی از سفر مدیرکل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اظهارات جان بولتون در این رابطه گفت: دو روز پس از آغاز گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران مدیر کل موقت آژآنس بین المللی انرژی اتمی وارد تهران شد.

همزمان جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید با ابراز خوشحالی از سفر مدیر کل موقت آژانس به تهران بازی جدیدی را شروع کرده و ضمن ادعای وجود مواد هسته ای پنهان در ایران گفت آمریکا بی صبرانه منتظر ارائه گزارش آژانس در باره فعالیت های هسته ای ایران است.