دژخیمان خامنه‌ای چهار زندانی را در زاهدان و کرج اعدام کردند.

سه زندانی در روز پنجشنبه در زندان زاهدان به دار آویخته شدند و یک زندانی روز چهارشنبه در زندان مرکزی کرج اعدام شد.