پیام‌های همبستگی اعضای برجسته سنا و کنگره آمریکا به گردهمایی ایران آزاد در اشرف ۳

شیلا جکسون لی نماینده کنگره آمریکا
خانم مریم رجوی
رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران
گردهمایی سالانه برای یک ایران آزاد
باعث افتخارم است که این نامه را به مناسبت گردهمایی سالانه شما برای یک ایران آزاد بنویسم و تبریکاتم را از صمیم قلب ابراز کنم. مفتخرم که از طرح ده ماده ای شما برای آینده ایران حمایت کنم که تضمین آزادی احزاب و اجتماعات، لغو حکم اعدام، جدایی دین و دولت، برابری زنان، و چندین مواضع سیاسی دیگراست که ایران را به آینده پرتاب میکند.
مردم ایران شایسته یک تغییر دمکراتیک هستند که رشد اقتصادی و یک جامعه پیشرفته را محقق کند.
در همین راستا من همراه با شمار زیادی دیگر، در کنار خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران می ایستیم تا به سرنگونی رژیم ایران، آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی و حمایت از آلترناتیو آن برای تحقق یک جمهوری غیراتمی فراخوان بدهیم.
از سال ۲۰۱۳ بیش از ۳۱۰۰ اعدام در ایران بوده است. اقلیتهای مذهبی مورد رفتار غیرانسانی قرار گرفته و از حقوق خود برای پرستش آزادانه محروم شده و برخی اعدام شده اند....
هزاران زندانی سیاسی، اعم از مردان، زنان و نوجوانان توسط رژیم ایران اعدام شده اند و گزارش شده اجساد این قربانیان در گورهای گمنام دفن شده اند و خانواده های آنان از محل آنها مطلع نشده اند. این رکورد غیرقابل تحمل رژیم حاکم بر ایران باید برای یک ایران آزاد پایان یابد.
همراه با مردم حوزه انتخابیم در تگزاس ما در همبستگی با شما هستیم و حمایت مستمر خود را برای یک ایران آزاد و پیشرفته اعلام میکنیم.

تام مک کلینتاک نماینده کنگره آمریکا واشنگتن دی.سی

خطاب به گردهمایی ایران آزاد،
جنبش ایران آزاد نه فقط پایداری کرده، بلکه در مقابل بی عدالتی و جنایات رژیم نامشروع ایران -که گسترده تر و منزجر کننده تر شده- رشد کرده است. درحالیکه دیکتاتوری آخوندها افراطی تر شده، مقاومت بین المللی نسبت به آن قاطع تر شده است.
هرچه بیشتر از داستان میراث باستانی و پرافتخار آزادی و تمدن ایران گفته میشود، و هرچه بیشتر از نفرین دیکتاتوری و ترور آخوندها سخن گفته میشود، جهان هرچه بیشتر به آرمان شما می پیوندد.
ما اینرا در انتقال مبارزین آزادی، مجاهدین خلق که در عراق در محاصره بودند، شاهد بودیم.
ما اینرا در گسترش مخالفت با رژیم ملایان از طرف کشورهای اسلامی دیگر شاهد بودیم.
ما اینرا با ۷۵ همکارم اینجا در کنگره که قطعنامه ۳۷۴ را امضا کرده اند شاهد هستیم تا مجددا بر تعهد و حمایتمان از خواست مردم ایران برای ایران دموکراتیک، و یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت و غیراتمی تاکید کنیم.
ایران یکی از بزرگترین و باستانی ترین تمدن ها در تاریخ بشر است، ولی تحت سرکوب یک باند شرور و یاغی که دیکتاتوری خود را به ایران تحمیل کرده اند، این میراث بزرگ به تاراج رفته است. حکومت آنها نامشروع است و زمان سرنگونی آنها فرا رسیده است.
در داخل ایران، سلطنت ترور آنها علیه مردم ایران گواهی کافی است که اعمال قدرت آنها فقط با زور و با سرکوب است.
در خارج ایران، حملات گستاخانه آنها علیه تجارت مسالمت آمیز، اعتراف اخیر آنها درمورد نقض قرارداد غنی سازی و انباشت کردن اورانیوم در مدار تسلیحاتی، افزایش تهدیدات هیستریک ‌آنها علیه همسایگان، حملات غیرمنتظره به هواپیمای بی سرنشین در فضای بین المللی، و اخیرا تلاش شکست خورده سپاه پاسداران برای گروگان گرفتن یک نفتکش در تنگه هرمز، همگی علائم انکار ناپذیر استیصال و ضعف و وحشت است.
مردم ایران اطمینان دارند که آرمان شما عادلانه است، شما تنها نیستید و در زمان مناسب آرمان های عادلانه همیشه پیروز میشوند. جهان شاهد مبارزه شماست و تاریخ پیشاپیش شکست دیکتاتوری و پیروزی نزدیک شما را بشارت داده است.
شجاعت شما به تحسین و حمایت مردم سراسر جهان الهام می بخشد و حتی در شرایط دشوار و خطرناک فعلی، شما فهرست بعدی تمدن بشریت را می نویسید: درست درهمان زمانی که چهره سیاه حوادث توسط این رژیم رخ می نماید، این مردم ایران هستند که سرانجام این دیکتاتوری را سرنگون میکنند و کشور خود را بعنوان چراغ آزادی و عدالت، روشن بینی و فراگیری، بردباری و پیشرفت، هم چنانکه میراث باستانی و تاریخی آن بوده، برای آینده یی تابناک بازسازی میکنند.
مردم ایران میدانند و جهان هم میداند که ما بزودی به آن لحظات کمیاب در تاریخ می رسیم که جهان شبانه تغییر خواهد کرد.
کسانیکه عاشق و قدرشناس آزادی در کشور ما و سراسر جهان هستند، در کنار شما ایستادهاند. همچنین نسلهای بعدی ایرانی نسبت به همه کارهایی که این نسل برای بازسازی پیشرفت، و برای سعادت و شرافت انجام داده، احترام خواهد گذاشت و آزادی را جشن خواهد گرفت.

براد شرمن ـ نماینده کنگره آمریکا

از گردهمایی سال گذشته تا گردهمایی کنونی در اشرف۳در آلبانی، اعتراضات در ایران به رغم اقدامات سرکوبگرانه رژیم استمرار داشته است.
از ماه می، رژیم ایران همچنین درگیر رفتاری خصمانه در مهمترین نقطه جریان نفت جهان است.
چنین اقداماتی، نشانه آشفتگی رژیم بخاطر افزایش تحریم ها با هدف به صفر رساندن فروش نفت این رژیم است.
من به عنوان نماینده ارشد دموکرات در کنگره، حامی قطعنامه ۳۷۴ هستم که از مردم ایران و آزادی بیان حمایت میکند و رژیم ایران را بخاطر نقض حقوق بشر و حملات تروریستی محکوم میکند.
در سال ۲۰۱۷ به لایحه تحریم تروریستی سپاه پاسداران پیوستم تا رئیس جمهور آمریکا را ملزم به نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران کند.
هم چنین به عنوان عضو ارشد دمکراتها از لایحه ۲۰۱۹ برای تحریم دست نشانده های تروریستی رژیم ایران حمایت کرده ام.
بنابراین، من وفادار به حمایت از کسانی بوده ام که علیه سیاستهای تروریستی این رژیم و برای دمکراسی در ایران تلاش می کنند.
امیدوارم که تلاشهای شما برای برای رسیدن به یک ایران مبتنی بر جدایی دین و دولت، غیراتمی و دموکراتیک به هدف خود برسد(و ایران آزاد )به یک واقعیت تبدیل شود.

سناتور جان کورنین- سنای ایالات متحده آمریکا

افتخار میکنم که در حمایت از یک ایران آزاد بایستم
رژیم ایران بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان است
اما قربانیان بزرگ این رژیم وحشی مردم ایران هستند
جامعه ایرانیان اشرف،
گردهمایی ایران آزاد،
دوستان عزیز،
ار تلاشهای شما برای برپایی یک ایران آزاد و دموکراتیک سپاسگزارم
همانطور که تحولات اخیر نشان داده، دیکتاتوری حاکم بر ایران عامل نفوذ خطرناک و بی ثبات کننده منطقه است. این رژیم با مشت آهنین و با سرکوب حقوق پایه ای و تجاوز به حقوق انسانی مردم ایران درحاکمیت است. این رژیم به عنوان بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان، باحمایت و تأمین مالی سازمانهای تروریستی جنگ افروزی می کند و طی چند دهه ثبات منطقه ای را متزلزل کرده است. بااینحال، مهم است که نشان بدهیم مردم ایران قربانیان بزرگ این رژیم وحشی هستند و تحت حاکمیت آخوندها چند نسل رنج برده اند.
البته جهان به مبارزه مردم ایران توجه دارد و به منظور کمک به مردم ایران، ایالات متحده باید از استراتژی «فشار ماکزیمم» دولت حمایت کند، این استراتژی در خدمت آزادی و حقوق پایه ای مردم ایران است
من در کنگره آمریکا لایحه یی ارائه کردم تحریمهای بیشتری روی سپاه پاسداران اعمال میکند. سپاه پاسداران سرکوب داخلی و تروریسم بین المللی رژیم را پیش می برد و خوشحالم که این لایحه دوحزبی را معرفی کرده ام.
صمیمانه امیدوارم شاهد روزی باشم که مردم ایران بدون ترس زندگی کنند و دولتی باشد که به شهروندان خود و جامعه بین المللی احترام بگذارد. تا آن روز، آمریکا و متحدینش باید در رویارویی با دیکتاتورهای حاکم بر ایران با هم بایستند و هرکاری را که می توانند، برای اعمال فشار بر بزرگترین حامی تروریسم در جهان انجام دهند.
من افتخار میکنم که در حمایت از یک ایران آزاد بایستم.

دان بیکن-نماینده کنگره امریکا


برای یک ایران آزاد من در کنار مردم ایران می ایستم.
از همه شما که امروز گردهم آمدید تا برای یک ایران آزاد و یک جمهوری مبتنی بر دموکراسی و جدایی دین و دولت بجنگید، تشکر میکنم.
من شجاعت، انعطاف پذیری ومصمم بودن ساکنان اشرف را برای آینده بهتر ستایش میکنم. ما باید بتوانیم در جهانی زندگی کنیم که آزادی بیان و آزادی مذهب همگانی باشد. رهبران منتخب و کسانی مانند خانم مریم رجوی هستند که می توانند با ترویج بردباری و صلح در مقابل جهل و تفرقه اندازی، از آزادی ها حفاظت کنند.
بعنوان یک آمریکایی و به عنوان عضو کمیته قوای مسلح در کنگره آمریکا، من در کنار مردم ایران می ایستم.

پال گوسارنماینده کنگره ایالات متحده

من درکنار شما در گردهمایی ایران آزاد در آلبانی می ایستم وبا تلاشهای شما علیه رژیم ستمگر حاکم بر ایران همراهم.
رژیم ایران آزادی های مردم ایران را سرکوب میکند. این رژیم حامی تروریسم در سراسر خاورمیانه است و مخالفان سیاسی خود را زندانی میکند.
من از صمیم قلب از تلاشهای صلح آمیز«ایران آزاد» برای تغییر در ایران و ایجاد یک کشور مبتنی بر عدالت و انتخابات آزاد، که در آن به حقوق کلیه ایرانیان احترام گذاشته می شود حمایت میکنم.

لی زلدین نماینده کنگره آمریکا

مردم ایران بخاطر سرکوب وحشیانه دیکتاتوری حاکم بر ایران و به خاطر سیاست خارجی خطرناک این رژیم و بحران اقتصادی، به ستوه آمده اند.
رژیم آخوندها بجای رسیدگی به مردم ایران امکانات این کشور را صرف جنگ افروزی و حفظ این رژیم بعنوان بزرگترین حامی ترور در جهان کرده است،
درحالیکه مردم ایران اعتراض خود را به سیاستهای این رژیم ابراز کرده اند، آمریکا باید حقوق ایرانیان و هدف آنها برای یک آینده بهتر و استقرار صلح و آزادی در این کشور برسمیت بشناسد. میلیون ها ایرانی مشتاقانه می کوشند که چنین آینده یی را در تهران و سراسر ایران محقق کنند.