در تظاهرات ایرانیان آزاده در برلین، شخصیتهای برجسته سیاسی آلمانی و بین المللی، بنیانگذاران و اعضای کمیته آلمانی همبستگی با ایران آزاد، پارلمانترها و منتخبان مردم و مدافعان حقوق بشر و همچنین نمایندگان جوامع و تشکلهای ایرانیان در آلمان شرکت داشتند و به سخنرانی پرداختند.

سخنرانان از جمله عبارت بودند از:
پاتریک کندی، اینگرید بتانکور، توماس نورد نماینده مجلس فدرال آلمان، ادوارد لینتنر معاون سابق وزیر کشور‌ آلمان، اشتفان فون داسل شهردار منطقه مرکزی برلین، سناتور جری هورگان از ایرلند، میهال کامینسکی نماینده مجلس لهستان، لئو داتسن برگ رئیس کمیته ایران آزاد در آلمان، دکتر معصومه بلورچی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در آلمان و محمد محدثین.

دکتر معصومه بلورچی نماینده شورای ملی مقاومت در آلمان

هموطنان عزیز، خواهران و برادران به همه شما درود می فرستم که به فراخوان برادر مسعود شیرهمیشه بیدار لبیک گفتید و چون سیلی خروشان به خیابانهای برلین سرازیر شدید تا صدای خلق در زنجیر صدای رزم آوران ارتش آزادی و کانون های شورشی باشید. فریادهای مرگ بر خامنه ای درود بررجوی شما نوری به چشم خلق قهرمان و ندایی امید بخش برای زنان و جوانان و کودکانی است که زندگی شان در ایلغار آخوندی پرپر شده است و پتک سنگینی بر فرق خلیفه پابه گور ارتجاع است.
حضور انبوه ایرانیان از سراسر آلمان در اینجا تاکیدی هزارباره بر این حقیقت است که سرنگونی این رژیم و استقرار آزادی و حکومت مردمی خواست خدشه ناپذیر ملت ما است.
حضور شما در اینجا یک هشدار به همه طرفهایی است که روی این رژیم پا بگور سرمایه گذاری می کنند و بفکر مماشات با
آن هستند کسانی که برای حفظ منافع اقتصادی حقیر خود می خواهند این رژیم را از سرنگونی محتوم نجات دهند.
ما به آنها می گوییم از این جمعیت انبوه عبرت بگیرید شما در طرف بازنده تاریخ قرار گرفته اید. به این جمعیت نگاه کنید این رژیم رفتنی است ایران از آن مردم و مقاومت ایران است.
به کسانی که با شیطان سازی از مقاومت مذبوحانه کمربه نجات رژیم بسته اند به شبکه خبرنگاران دوست نیروی تروریستی قدس و گشتاپوی آخوندی می گوییم چیزی جز نفرین تاریخ و انزجار مردم ایران درو نخواهید کرد. همچنان که مجله اشپیگل که حیثیت مطبوعاتی خود را به وزارت اطلاعات رژیم فروخت جز رسوایی و محکومیت دادگاه نصیب خود نکرد.
ما دراینجا یکبار دیگر دولت المان و همه اتحادیه اروپا را فرا می خوانیم که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار داده و مزدوران و عوامل انها را محاکمه، مجازات و اخراج کنند.
خواهران و برادران امروز آخوندهای اشغالگر در ضعیف ترین نقطه چهل سال حکومت خود قرار گرفته و تمرکز رزم آوران آزادی در اشرف ۳ به کانون امید و پشتگرمی برای مردم بپا خاسته مان تبدیل شده است و جوانان دلیر در کانون های شورشی آوای سرنگونی را در گوش آخوندها طنین انداز کرده اند.
خواهران و برادران عزیز
مقاومت ما و رهبری ما با اراده ای سترگ و با پرداخت بالاترین قیمت طی این سالها سرنوشت مردم و میهن مان را رقم زد و تعادل قوا را قدم به قدم به سود مردم و مقاومت تغییر داد .
در شرایط فوق العاده حساس کنونی بیش از همیشه سرنوشت آینده و تاریخ ایران در دستان همه ما است. ما دست در دست یکدیگر سرنوشت خودمان را که آزادی مردم ایران است را رقم می زنیم همچنان که در تمام این سالیان نقطه کنونی مان را همراه و همگام با رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی رقم زدیم. و رژیم را به حضیض رساندیم ماییم که سرنوشت این رژیم را رقم می زنیم سرنگونی به اراده ما و بدست ماست بر تعهد خود بر سرنگونی و آرمان آزادی ایران زمین تا به آخر پایبند و درمیدان این رزم باشکوه حاضریم . حاضر حاضر حاضر

پاتریک کندی در تظاهرات بزرگ برلین ازجمله گفت:ما باید از تاریخ درس بگیریم. از فاشیسم و دیکتاتوری و نقض حقوق بشری که در آلمان چند نسل پیش اتفاق افتاد. الان همان جنایتها دارد تکرار می شود و این بار آدولف هیلتر نیست که این جنایتها را می کند بلکه این آخوندهای حاکم بر ایران هستند. رژیمی که رکوردار اعدام شهروندان خودش است. 

رژیم آخوندی نه فقط ترور را در کشور خودش بلکه در تمام جهان گسترش میدهد. بنابراین من به خانم رجوی و به مجاهدین می گویم من از شما حمایت می کنم.

من در تمام عمرم در سیاست بودم. در انتخابات زیادی شرکت کرده و پیروز شده ام. اکنون وقتی می بینم مجاهدین مورد حمله و شیطان سازی قرار می گیرند می پرسم چرا آخوندها نمی توانندبه طرح ۱۰ ماده ای خانم رجوی برای فردای ایران حمله کنند جوابش این است برای اینکه مجاهدین برحق هستند.
من طرفدار برقراری سخت ترین تحریمها علیه رژیم ایران هستم.
پدر من سناتور کندی طرفدار تحریم رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی بود. به او حمله می کردند که این تحریمها مردم آفریقای جنوبی را تحت فشار قرار می دهد. وقتی ماندلا آزاد شد به دیدار پدر من آمد و به او گفت از این که از تحریمهای رژیم آپارتاید حمایت کردی متشکرم.

ادوارد لینتنر معاون سابق وزیر کشور المان در سخنان خود تأکید کرد: پایان رژیم ایران در دسترس است. تحت هدایت خانم رجوی و شورای ملی مقاومت این امر در دسترس است. برای همین هم رژیم از این آلترنایتو مؤثر وحشت دارد و علیه آن از تروریسم استفاده می کند. 

هدف این تروریسم سرکوب و ارعاب است. تاریخ به ما درس داده است هر رژیمی که می خواهد با ترور حاکمیت کند در قدرت باقی نخواهد ماند.
حتی خاک آلمان توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران مورد استفاده قرار گرفته است تا جاسوسی و تروریسم را گسترش دهد. سفارت رژیم در برلین برای این اهداف جنایتکارانه مورد استفاده قرار گرفت. سال پیش یک دیپلمات رژیم از اتریش در حالی که با خودش بمب حل می کرد در آلمان دستگیر شد. هدف بمبگذاری گردهمایی مقاومت بود. من در آن گردهمایی حضور داشتم.
سازمان دفاع از قانون اساسی آلمان گزارش داده است که وزارت اطلاعات رژیم ایران علیه مقاومت ایران در خاک اروپا فعالیت زیادی دارد. ما باید واکنش مناسب به این اقدامات تروریستی نشان دهیم و از همه وسائل از قبیل اخراج این دیپلمات تروریستها برای توقف این اعمال تروریستی استفاده کنیم.
اروپا باید از شما به عنوان اپوزیسیون این رژیم حمایت کند.

اینگرید بتانکور کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کلمبیا در سخنان خود گفت:رگبار باران می آید. اما هیچ رگباری نمی تواند ما را از چیزی که می خواهیم امروز اینجا بگوییم مانع شود. آن چیزی که می خواهیم بگوئیم به رژیم ایران این است که ما سراغ شما خواهیم آمد با مردم ایران به سراغتان خواهیم آمد. ما اینجائیم تا بگوئیم ما از مجاهدین و آزادی ایران حمایت می کنیم. تا جهان این صدا را بشنود.

به دولتهای اروپایی میگوئیم دیگر هیچ سازش و موافقتی با رژیم فاسد آخوندی را نمی پذیریم.
رژیم آخوندی فقط دست به کشتار فیزیکی افراد نمی زند. بلکه یک کشتار با اخبار جعلی و دورغپراکنی هم علیه مجاهدین می خواهد انجام دهد. بگذارید بگوئیم که چطور انتشار اخبار جعلی می خواهد افکار را عوض کند. چند روز پیش در نیویورک تایمز خواندم که نوشته بود سپاه پاسداران عوض شد و حالت یک نیروی کشوری را گرفته است. این یک دروغ است. اگر چیزی عوض شده پولی است که رژیم دیگر ندارد تا با آنها مزدوران خود را تغذیه کند.
ما با خانم رجوی راه آزادی را خواهیم گشود. این یک گام دیگر به سوی آزادی است.

توماس نورد نماینده مجلس فدرال آلمان در سخنان خود گفت:دیکتاتوری مذهبی تهدیدی برای جهان است. این رژیم به دنبال سلاح هسته ای است. باید هر آنچه می‌توانیم انجام بدهیم تا مانع دستیابی رژیم به بمب هسته ای بشویم. زیرا با آن، صلح جهانی را به خطر می‌ا ندازد.

خانم رجوی در سخنرانی شان گفتند که راه حل در دست مردم ایران و مقاومت آنها است. مقاومتی که قیام کرده و در برابر این رژیم میجنگد.
دمکراسی و آزادی را نمی‌توان به ایران صادر کرد. مردم ایران قیام کرده ا ند تا آزادی و دمکراسی را به دست بیاورند.
سال گذشته مردم ا یران به خیابانها آمدند و تظاهرات کردند تا حقوق خود و حقوق زنان و ازادی زندانیان سیاسی را مطالبه کنند. اینها خواسته های ما هم هستند. مردم ایران خواهان پایان دادن به دخالتهای رژیم ایران در امور سایر کشورها هستند.
مردم ایران جان خود را برای آزادی کشورشان به خطر می‌اندازند. به همین دلیل شما شایسته آزادی هستید.
دوستان ما در زندانهای ایران تحت شکنجه قرار دارند. ما اقدامات رژیم را محکوم می‌کنیم. ما باید از آنها که جانشان را به خطر می آندازند حمایت کنیم.
سیاستمداران و روزنامه نگارانی هستند که به ایران میروند و دروغ منتشر می‌کنند. ما باید در مقابل آنها بایستیم.
دوستان عزیز ما همبستگی خود را با مقاومت ایران و جنبش دمکراتیک اعلام میکنیم.

سناتور جری هورگان نماینده سنای ایرلند در تظاهرات بزرگ برلین گفت:افتخار بزرگی است که در این راهپیمایی شرکت کنم. من حامل سلامهای بسیاری از همکارانم در پارلمان ایرلند هستم.
ما در کنار شما هستیم. ما در کنار مردم بزرگ ایران هستیم.
برای من شورای ملی مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده‌اش خانم مریم رجوی چشم انداز ایران آزاد را ترسیم می‌کنند.
مفتخرم که بخشی از یک تلاش فراحزبی در پارلمانمان باشم که از دولتمان و از اروپا میخواهد سیاست قاطعی را علیه رژیم ایران اتخاذ کند.
مفتخرم که به اطلاعتان برسانم که در نوامبر ۲۰۱۶ از دولت ایرلند خواهان محکوم کردن قتل عام سال ۶۷ شدیم.
مفتخرم که نوامبر ۲۰۱۷ در قطعنامه یی که خواهان نامگذاری سپاه پاسداران است مشارکت کردم.
دستاوردهای شما به خاطر فعالیتهای رئیس جمهور شما خانم مریم رجوی است. طرح ده ماده ای او برای یک ایران آزاد و دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت مورد حمایت ما است.
ما در سنای ایرلند از شما حمایت میکنیم.

میهال کامپنسکی نماینده پارلمان لهستان در تظاهرات بزرگ برلین گفت:افتخار بزرگی است که اینجا در این محل باشم. شما ۱۵۰۰۰ ایرانی هستید که عاشق آزادی و کشورتان هستید.
اکنون همه مردم جهان میتوانند بگویند که ما همه ایرانی هستیم. اغلب ما در کشورهای دمکراتیک زندگی میکنیم. ولی تا زمانی که آخرین دیکتاتوری در جهان سرنگون نشده باشد. احساس آزادی نخواهیم کرد
از تحریمها علیه رژیم ایران حمایت میکنیم. این تحریمها علیه مردم ایران نیستند. علیه رژیم فاشیست در تهران هستند.
آنها که اینک در کشور شما حاکم هستند امیدوارم به زودی سرنگونی شان را ببینیم و در ایران آزاد گردهم بیاییم.

خانم میسون بیرقدار نماینده هیأت سوریه که در تظاهرات مقاومت ایران در برلین شرکت کرده گفت: ما به تمام کشورهای منطقه که از دست دخالتهای رژیم در عذاب هستند می گوئیم از مقاومت ایران حمایت کنید. باید از مقاومت ایران حمایت کرد تا سرنگونی هر دو نظام بشار اسد و رژیم آخوندی تحقق یابد. ما به همه رزمندگان آزادی در اشرف۳ از همین تریبون سلام و درود می فرستیم. انقلاب تا پیروزی.

محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت درسخنان خود ازجمله گفت:مسعود به ما پیام داده بودبه شما پیام داده بود که مثل سیل در خیابانهای اروپا وغرب جاری شویم و پیام خلق قهرمان و پیام کانونهای شورشی و پیام ارتش آزادیبخش را به گوش جهانیان برسانید. و امروز شمانه تنها به فرمان فرمانده ارتش آزادیبخش مسعود رجوی در خیابانها عین سیل سرازیر شدید که دودمان رژیم آخوندی را بر باد بدید و این نشانه عزم و اراده آهنین شما برای سرنگونی رژیم آخوندی است. 

سوگند می خوریم که تا پای جان و در راه تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب مانبکوشیم و دمی عقب ننشینیم درود بر همه شما
شما خلق قهرمان ایران را نمایندگی می کنید خلقی که در داخل میهن نمی تواند اینکار را بکند شما آمده اید تا صدای این خلق باشید.
شما اینجا اراده خلق قهرمان ایران را نشان میدهید شما نشان میدهید که این رژیم مشروعیت ندارد شما نشان میدهید که معامله با این رژیم هیچ مشروعیتی ندارد شما اینجا دارین بیان می کنید که رابطه اقتصادی و سیاسی با این رژیم باید قطع بشه و از همه مهمتر شما اینجا دارین اعلام می کنید که مزدوران رژیم آخوندی همانطور که در اینجا در صفوف من می بینم که در پلاکاردهایتان دارین اعلام می کنین که مزدوران رژیم آخوندی مزدوران وزارت اطلاعات مزدوران نیروی قدس باید محاکمه مجازات و اخراج بشوند.


د.پ.آ. – خبرگزاری آلمان:
تظاهرات بزرگ در منطقه (نهادهای) دولتی.
این (تظاهرات) توسط جامعه ایرانیان در تبعیدی (برگزار) شده است و شعار آن «همبستگی با تظاهرات مردم در ایران.. است...
(رژیم) ایران سالهاست که بخاطر اعدام‌های متعدد در مرکز انتقادات بین‌المللی قرار دارد.
د.پ.آ. (منتشر شده در سایت مورگن پست): ۹۸۰۴۱۵

برلینر مورگن پست – ۱۵ تیر ۹۸
اپوزیسیون ایران خیابان‌های برلین را به تصرف خود درآورد.
تنش با (رژیم) ایران بالاتر می‌گیرد، انتظار می‌رود که روز یکشنبه رژیم آخوندها غنی‌سازی اورانیم را بیشتر از حد تعیین شده (در برجام) گسترش دهد که در نهایت منجر به آمدن این رژیم از بیرون توافقنامه اتمی می‌شود؛ توافقی که قرار بود آن‌را از دسترسی به سلاح اتمی بازدارد... در میان تنش‌های موجود مقاومت ایران یک راهپیمایی را در برلین برگزار کرد.

آژانس تصویری بلگا (خبرگزاری بلژیک):
روز ۶ ژوئیه ۲۰۱۹ تظاهرکنندگان (در برلین)... شعارهایی علیه رژیم ایران سر دادند.
... هواداران شورای ملی مقاومت ایران و پرزیدنت آن مریم رجوی در مقابل دروازه براندنبورگ در مرکز پایتخت (آلمان) در اعتراض علیه رژیم حاکم بر ایران تجمع کردند.