همبستگی منتخبان مردم در کشورهای مختلف با تظاهرات ایرانیان آزاده در حمایت از مقاومت و قیام مردم ایران

هروه سولینیاک-نماینده مجلس ملی فرانسه
من هروه سولینیاک نماینده استان آردش در پارلمان فرانسه هستم. می خواستم یادآوری کنم که در سال ۲۰۱۸ و سال ۲۰۱۹ ما شاهد افزایش سرکوب و دستگیریهای بسیار زیادی (در ایران) بودیم که در سالهای قبل سابقه نداشته. فقط برای سال ۲۰۱۸ حدود ۸۰۰۰ نفر گزارش شده که دستگیر شده اند. در چنین شرایطی است که مقاومت ایران به تلاش و رزم خود ادامه می دهد. چه آنهایی که با شجاعت در داخل ایران در مقاومت هستند، چه آنهایی که در جاهای دیگر؛ از این نظر بسیار مهم است که صدای پارلمانترها در حمایت از این مقاومت ها شنیده شود. و همچنین حمایت از تظاهرات هایی که در هفته های آتی در پایتخت های مهم اروپایی در تدارک است. در این حرکت ها، مقاومت ایران صدای دمکراسی را خواهد رساند و نیز حمایت از برنامه ای که خانم رجوی مبتکر آنست تا اینکه فردا ایران دمکراسی و آزادی را بازیابد و نهایتاً‌ ایران از این یوغ دیکتاتوری غیر قابل تحمل خود را رها کند.


آندره شاسین، نایب رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک در مجلس ملی فرانسه
دوستان عزیزم ایرانی ام
میخواهم از صمیم قلب و با دلیل بگویم.
باید گفت همانطور که در حضور خانم رجوی در مجلس ملی گفتم که شما میتوانید روی همبستگی تعداد زیادی ازنمایندگان مجلس فرانسه، حساب کنید.
من یک نماینده کمونیست هستم و رئیس گروه چپ دموکرات و جمهوریخواه در مجلس ملی. من گفته ام و باز میگویم نقض حقوق بشر که در کشور تان چند برابر شده غیر قابل قبول است.
پایین آمدن شرایط زندگی که در نتیجه انتخاب سیاسی این حکام، ایجاد شده، غیر قابل قبول است.
بنابراین غیر قابل اجتناب است و باید بسیج داد باید فشار آورد،البته این مسئولیت مردم ایران است ولی شما میتوانید روی حمایت بسیارگسترده کشورما و تمام جهان از دموکرات ها و نیروهای مترقی که به این تغییر غیر قابل اجتناب در کشور شما ایمان دارند، حساب کنید.
من به شما برای مبارزه، خسته نباشید میگویم و روی حمایت بینهایت ما حساب کنید وآنرا تقویت هم میکنیم .

ادوارد کوکان- نماینده پارلمان اروپا، وزیر خارجه پیشین اسلواکی
بسیار خوشحال هستم که این پیام کوتاه همبستگی را به شما دوستان عزیزم در مقاومت ایران میدهم. همانطور که میدانید من سالهاست که در سیاست هستم. چه در کشور خودم اسلواکی که به مدت ۱۰ سال وزیر خارجه بودم. در ۱۰ سال اخیر هم نماینده پارلمان اروپا بودم. و طی تمام این سالیان من همواره از جنبش شما و خانم مریم رجوی حمایت میکردم و تلاشم این بود که بیشترین کمک را به پیشبرد اهداف شما بکنم.
من درودهای خالصانه خود را به اعضاء سازمان مجاهدین که در اشرف ۳ در آلبانی زندگی میکنند میفرستم و خیلی امیدوارم و چشم انتظار آن روزی هستم که آنها را ببینم و از آنجا بازدید کنم. من میدانم که شما تظاهرات هایی را در پایتخت های اروپایی برگزار خواهید کرد. برای شما بهترین آرزوها را دارم و امیدوارم که این تظاهراتها موفقیت آمیز باشند.
همچنین باید بگویم که من همیشه شجاعت شما و تمام کارهای شما که محصول فداکاری و قیمت دادن بسیار در زندگی شما بوده است را تحسین کرده ام.
ولی شما به طور خستگی ناپذیر برای مردمتان میجنگید تا به آزادی در ایران دست یابید.
با بهترین آرزو ها.

آنا زابورسکا- نماینده پارلمان اروپا از اسلواکی
بسیار خوشحالم که این پیام همبستگی را برای تظاهرات ها و فعالیت هایی که شما در بسیاری از شهرهای اروپا دارید بفرستم. شما خواهان این هستید که اروپا سیاست خود را نسبت به رژیم ایران تغییر بدهد.
واقعیت این است که رژیم ایران یک رژیم دیکتاتوری مذهبی سرکوبگر است. بسیاری از جوانان و بسیاری از زنان دستگیر میشوند. حقوق بشر پایه ای مورد احترام قرار نمیگیرند. اروپا باید همه تظاهراتهایی که در سال ۲۰۱۸ در بسیاری از شهر ها در سراسر ایران رخ داد را مورد توجه قرار دهد.
البته باید بگوییم که ایران یک رهبر بسیار ذیصلاحی دارد که یک زن است. خانم مریم رجوی که پرزیدنت مقاومت ایران است. او در پارلمان اروپا بسیار شناخته شده است و من سالهاست که او را میشناسم و رهبری ایشان امید بسیار زیادی برای آینده ایران ایجاد میکند. همچنین میخواهم درودهای خود را به اعضاء سازمان مجاهدین که در اشرف ۳ هستند بفرستم. من از چند سال پیش وضعیت زندگی آنها و از خودگذشتگی های آنها را دنبال میکنم آنها بسیاری از آنچه در زندگی خود داشتند را فدا کرده اند برای اینکه مردم ایران یک آینده روشنی را داشته باشد. من واقعاً بهترین آرزوها را برای شما دارم . خدا پشت و پناهتان باش

پتری سارواما-نماینده پارلمان اروپا از فنلاند
دوستان عزیز ایرانی من
من بتازگی برای بار سوم بعنوان نماینده پارلمان اروپا انتخاب شدم.
طی تمام این سالیان در پارلمان، من بطور مداوم از اپوزیسیون دمکراتیک ایران تحت رهبری خانم مریم رجوی حمایت کرده ام.
این تابستان ما یک سری تظاهرات توسط جوامع ایرانی در سراسر اروپا و آمریکا داریم.
میخواهم بهترین ها را برای همه شما آرزو کنم. ما شجاعت شما را تحسین میکنیم. شما از تمام زندگی خود گذشتید، شما در برابر بیرحمانه ترین و غیر انسانی ترین شرایطی که توسط رژیم ایران بر شما تحمیل شده بود ایستادید، فقط برای آزاد کردن وطنتان از چنگ آخوندها.
لذا این گردهمایی در اشرف ۳، که شما آنرا ظرف کمتر از دوسال از صفر ساخته اید، پیام روشنی به آخوندها خواهد داد که پایان حکومت آنها نزدیک است.
من بهترین ها را برایتان آرزو دارم. خاطر جمع باشید که شما از حمایت ما در پارلمان اروپا برخوردار هستید.


پتراس آوسترویشیوس- نماینده پارلمان اروپا از لیتوانی
دهه‌هاست که رژیم غیر دموکراتیک بسیار وحشی و دیکتاتوری مذهبی آخوندها در ایران در برابر هرگونه دموکراسی و حقوق بشر و هرگونه تمدن ایستاده است. لذا ما جامعه بین المللی را فرا میخوانیم تا از سازمان مجاهدین خلق ایران حمایت کند . جنبشی که خواهان یک ایران آزاد و دموکراتیک و غیر اتمی است. لذا ما در حمایت بسیار قوی از این سازمان هستیم و با مردمی که بطور روزانه علیه رژیم مبارزه میکنند و از این جنبش در ایران و در سراسر جهان حمایت میکنند.
من مطمئن هستم که آن روز میرسد که ایران در کنار جوامع بین المللی قرار خواهد گرفت و از استانداردهای بالای حقوق بشر و دموکراسی برخوردار خواهد بود. برای همین هم نباید چشمانمان را بر روی وضعیت در آنجا ببندیم چیزی که رژیم سرکوبگر آخوندها بر ایران تحمیل کرد، علیه مردم ایران و همچنین علیه بسیاری از همسایگان ایران.
من امیدوارم که وضعیت تغییر کند. پس ما در همبستگی با سازمان مجاهدین خلق ایران ایستاده ایم.

ایوان اشتفانتس- نماینده پارلمان اروپا از اسلواکی
من می خواهم که از این فرصت استفاده کرده تا حمایت کامل خودم را از مقاومت شجاعانه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بخصوص در اشرف ۳ در آلبانی ابراز بکنم. مبارزه شما در تمامی این سال های دیکتاتوری مذهبی در ایران، یک عامل انگیزنده و امید برای ما برای یک ایران دموکراتیک بوده است.
من و همکارانم، پرزیدنت مقاومت ایران، خانم مریم رجوی را بارها در پارلمان اروپا ملاقات کرده ایم. برنامه سیاسی وی برای یک ایران غیر مذهبی، حقوق زنان و لغو حکم اعدام، از حمایت بسیاری از سیاستمداران در اینجا از همه گروه های سیاسی برخوردار بوده است.
من خوشحالم که به تازگی برای ۵ سال دیگر مجددا انتخاب شده ام تا به مردم خودم در این پارلمان خدمت کنم و هر کاری از دستم بر بیاید برای کمک و حمایت از آرمان شما برای یک ایران آزاد انجام خواهم داد.

سر دیوید ایمس-رئیس مشترک کمیته پارلمانی بریتانیا برای آزادی ایران
می خواهم حمایتم را از مردم شجاع ایران و جنبش مقاومت ابراز کنم. شورای ملی مقاومت ایران بخاطر سازماندهی و برگزاری مداوم اعتراضات علیه رژیم و سیاست های سرکوبگرانه اش.
من از خواسته های به حق و مشروع و آرزوهای دموکراتیک مردم ایران برای آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و حقوق بنیادی حمایت می کنم. من سرکوب گسترده و وحشیانه تظاهرات سراسری و مخالفت فزاینده مردم و همچنین دستگیریهای غیرقانونی و خودسرانه معترضین در سال گذشته را کاملا محکوم میکنم.
من می خواهم، و جهان هم باید بخواهد، از این رژیم و سران آن بخاطر دهها سال نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران از جمله قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در ۱۹۸۸ حسابرسی شود. اکثر قربانیان اعضا و هواداران اپوزیسیون اصلی ایران بودند. بسیاری از آنهاییکه مسئول این قتل عام هستند امروز مناصب ارشد و وزارتی دارند. این قطعا غیرقابل قبول است. از جمله آنها وزیر دادگستری و رئیس قوه قضاییه رژیم ایران است. من فساد گسترده رژیم و نیروی شبه نظامی سپاه پاسداران انقلاب را محکوم می کنم و مهمتر از همه، تا آنجاییکه به من بعنوان یک انگلیسی مربوط می شود، صدور تروریزم به خارج، به همه جا، را محکوم می کنم.
من سوء استفاده از ثروت کشور و درآمدهای نفت برای حمایت از تروریزم و جنگ طلبی در سرتاسر خاورمیانه را محکوم می کنم. و می خواهم نقش سپاه پاسداران را در قتل ایرانیان مخالف در خارج کشور مورد توجه قرار دهم. من از فراخوان رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران خانم مریم رجوی به اینکه محدود کردن سرمایه و منابع مالی سپاه پاسداران به نفع تمام مردم ایران و همچنین صلح و ثبات در منطقه است بسیار حمایت می کنم.
می خواهم توجه بدهم که ایران یک جنبش مقاومت سازمانیافته و پایدار دارد که از حمایت گسترده ای در میان ایرانیان در داخل و در خارج برخوردار است. شورای ملی مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده اش خانم مریم رجوی یک برنامه دموکراتیک ۱۰ ماده ای را برای ایران در آینده ارائه کرده اند که یک جایگزین مترقی و با دوام برای استبداد مذهبی کنونی ارائه می دهد و آن نه تنها مورد حمایت مردم ایران بلکه همچنین صدها نماینده پارلمان در اروپا و بریتانیا است. بنابراین من جامعه بین المللی و اتحادیه اروپا را حتی با اینکه بریتانیا آنرا ترک خواهد کرد فرامیخوانم خواسته های دموکراتیک مردم ایران را برسمیت بشناسند. بهترین راه حل برای ممانعت از جنگ و هرج و مرج و آشوب بیشتر در منطقه اتخاذ یک سیاست قاطع نسبت به رژیم تهران است. من، مانند تمام نمایندگان پارلمان خواهان عدالت و آزادی برای مردم ایران هستم و تا محقق شدن آن از تلاشهایم دست نخواهم کشید.

سناتور برایان اودامنل - عضو سنای جمهوری ایرلند
امروز از دوبلین من می خواهم قدردانی و حمایت خود را از جنبش مقاومت در ایران، یعنی شورای ملی مقاومت ایران، اعلام کنم برای کارهایی که آنها انجام میدهند برای اطمینان از اینکه دموکراسی، حقوق بشر و حقوق همه مردان، زنان و کودکان در ایران در سرتاسر دنیا در کانون توجه قرار گیرد. تنها در ماه می سال جاری تا جایی که من اطلاع دارم، بیش از ۲۶۲ تظاهرات در ۷۹ شهر در سرتاسر ایران انجام شده توسط افرادی که متعهد هستند, اعم از وکلا، افراد عادی، مسئولان اتحادیه های کارگری، دانشجویان. آنها بپا خاسته اند، زیرا بر این باورند که آینده باید روشن تر باشد و همه مردم باید در ثروت یک ملت سهیم باشند. متأسفانه، تحت حاکمیت رژیم کنونی ایران، این واقعیت ندارد. اما حقوق بشر نباید مورد تبعیض قرار بگیرد، مطلقا نه به توسط کسانی که سبعیت را بر مردم خود تحمیل می کنند. بنابراین وظیفه ما است در جامعه جهانی، از جمله در جاهایی مانند ایرلند و اتحادیه اروپا، که بپا خیزیم و صدای افرادی باشیم که در داخل ایران هستند و همچنین آن ایرانیانی که در سرتاسر جهان، به طور مداوم تمامی تلاش خود را میکنند برای اطمینان از اینکه روزی آزادی، رهایی و عدالت به ارمغان آورده شود، به کشوری شگرف که نامش ایران است.

من همچنین می خواهم قویا با شدیدترین لحن ممکن محکوم کنم، سپاه پاسداران و جنایاتشان را که دامنه آن به نقض حقوق بشر، شکنجه جسمی و روحی شهروندان و سوء استفاده های مالی بهمراه سران رژیم میرسد، سپاه پاسداران منابع طبیعی مردم ایران را غارت کرده و عملیات نظامی بین المللی خود را تامین مالی میکنند. این امر کاملا نادرست و خلاف است و بنابراین این مهم است که ما در کنار شورای ملی مقاومت ایران بایستیم. ما افتخار می کنیم که در ایرلند به عنوان نمایندگان مجلس، هم در سنای ایرلند و هم در پارلمان ایرلند این کار را انجام میدهیم.

سناتور جری هورکان -نایب رئیس کمیته مالی سنای جمهوری ایرلند
این یک پیام از ایرلند به مردم ایران است، از اهداف آنها برای یک ایران آزاد و دمکراتیک حمایت می کند،
فکر می کنم مردم در ایرلند و مسلما در پارلمان می بینند که چه چیزهایی در ایران بوقوع پیوسته و بسیار متأسفند از اینکه می بینند در چنان کشور بزرگی، کشوری با منابع عظیم مالی، با انبوهی ثروت، ثروت ناشی از منابع نفتی، ثروت ناشی از مردمش و تردستی، مهارت و ورزیدگی آن مردم، آن وقایع روی می دهد. اما متأسفانه آن ثروت در دست ممتازان است، و با وجود چنان ثروتی در آن کشور بسیاری مردم در فقر زندگی می کنند.
چیزی که در ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) بوقوع پیوست، بسیاری از ما چندان از آن باخبر نبودیم، اما قتل عام دهها هزار از مردم بخاطر اعتراض سیاسی چیزیست که ما هرگز تحمل نمی کنیم و آنرا محکوم می کنیم. و بنظر ما اصلا معقول نیست که هیچکس هرگز بخاطر آن مورد حسابرسی قرار نگرفته است. آنها باید بخاطر کشتن مردم بخاطر تظاهرات، بخاطر دستگیری مردم، بخاطر دستگیری و زندانی کردن مردم برای سالها مورد حسابرسی قرارگیرند. و این بسیار مهم است که این پیام به تمام مردم ایران برسد که ما از شما و خواست و هدفتان، در چالش تان و چشم براهی تان برای یک انتخابات آزاد و عادلانه و دموکراتیک هرچه زودتر و نه دیرتر، حمایت می کنیم.
و در رابطه با شورای ملی مقاومت ایران و طرح ۱۰ ماده ای آن، فکر می کنم مردم ایرلند از ایده یک طرح برای شرکت دموکراتیک که بسیار مهم است حمایت می کنند و از کارهای جنبش بسیار معتبر شورای ملی مقاومت ایران حمایت میکنند که درپی حقوق دمکراتیک است و درپی شانس برای شرکت در یک دمکراسی واقعی و عملی (کارا) است،

سناتور روبرتو رامپی - عضو کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا
امسال هم مثل هرسال در گردهمایی بزرگ مقاومت و مخالفین ایرانی بخصوص آنهایی که در آلبانی هستند و سالها برعلیه این رژیم جنگیده و مبارزه میکنند، شرکت میکنم. زیرا موضوع حقوق بشر برای مردم ایران بحث بسیار مهمی است و خسارات زیادی به مردم ایران وارد آورده است، آنها هرروزه شاهد نقض حقوق زنان، نقض آزادیها و حقوق افراد درکشورشان هستند و همچنین برای ما شهروندان اروپایی و سراسر دنیا مسئله حقوق بشر بسیار مهم است رژیم ایران خطری بزرگ برای آزادی ما و برای زندگی ما هم هست.

سناتور لوچو مالان - عضو مجلس سنای ایتالیا
قبل از هر چیز می خواستم سلامها و همبستگی کامل خودم همراه با گرمترین تبریکاتم را به همه کسانی که در تیرانا و نیز تمامی کسانی که در سراسر جهان به حمایت از مقاومت ایران و خانم رجوی برخاسته اند بفرستم، مقاومت و مبارزه مردم ایران برای آزادی، مبارزه ای است که نه تنها برای مردم ایران بلکه برای همه مردم دنیا جالب و مهم است، لازم است که به تمامی دولتها که با این رژیم مراوده دارند فهماند که این کار آنها یعنی مراوده با رژیم به ضرر نه فقط مردم ایران بلکه به ضرر کل مردم دنیا نیز هست. رژیمی که تروریسم به دنیا صادر می کند و رفتار آنها برای همه عیان است، رفتارش بر علیه زنان، رفتارش بر علیه اقلیتها. بنابراین نمی شود با این رژیم یک رابطه عادی داشت. به همین دلیل بایستی از مقاومت بزرگ مردم ایران حمایت کرد و با مقاومت بزرگ مردم ایران نزدیکی و همدردی نمود.

استفانیا پتزوپانه نماینده پارلمان ایتالیا
من در کنار مردم ایران و مقاومت ایران هستم، آنها سالهاست که توجه مردم و دولتها را به موضوع نقض حقوق بشر در ایران جلب میکند، نقض مستمر حقوق بشر در ایران بر علیه مردم ایران. بسیاری از مردم از ایران خارج شده اند تظاهرات و فعالیتهای بسیاری را در دنیا شاهد هستیم که امروزه از مقاومت ایران حمایت می کنند و تاکید می کنند بر ارزشهایی که در این مبارزه گسترش یافته است ارزشهای حقوق بشر . و دنیا را مخاطب قرار میدهند که ضرورزی است کشورها به مقاومت ایران کمک کنند برای استقرار قانون و دموکراسی در کشورشان
از مردم و دوستانمان در مقاومت ایران حمایت می کنیم که در این شرایط دست به این فعالیتها میزنند.