بیانیه عفو بین‌الملل در مورد قتل‌عام مجاهدین در سال ۶۷ توسط سران رژیم آخوندی

 

سازمان عفو بین الملل اعلام کرد:‌ مقامها و سران رژیم همچنان از اقرار رسمی و علنی به قتل عام سال ۱۳۶۷ و اطلاع رسانی به خانواده های قربانیان در باره سرنوشت و محل دفن آنها امتناع می کنند.

عفو بین الملل افزود:‌ این یک شکنجه و رفتارغیر انسانی است و هنگامی که به اقدامی سازمان یافته و در سطح گسترده بدل شده باشد، مصداق جنایت علیه بشریت است.
عفو بین الملل تلاش مستمر مقام ها و سران رژیم برای انکار وقایع کشتارهای ۱۳۶۷ را به شدت محکوم کرد و افزود: سران رژیم ایران به تخریب محل دفن اجساد اعدام شدگان اقدام کرده اند و این گونه اقدامات تخریبی از طریق خاک برداری یا احداث ساختمان یا جاده یا قبرهای جدید در آن مکان ها انجام شده است.. علاوه بر این سردمداران رژیم ایران برگزاری مراسم سوگواری و یادبود و بحث عمومی در مورد کشتارهای ۱۳۶۷ را ممنوع کرده اند.
عفو بین الملل در بیانیه خود به شرح پیشینه این جنایت ضدبشری و قتل عام بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ پرداخته است.