سوزش التیام ناپذیر رژیم آخوندی از اظهارات ماکرون در دیدار با ترامپ


سوزش التیام ناپذیر رژیم آخوندی از اظهارات ماکرون در دیدار با ترامپ همچنان ادامه دارد.

رسالت آخوندی خواهان اخراج سفیر فرانسه از ایران شد و نوشت: اتهام کاخ الیزه در در پرونده هایی مانند "تغییر برجام به کمک آمریکا"،"ممانعت از راه اندازی مکانیسم مالی ویژه اروپا"،"تلاش برای تحدید توان موشکی "و " تلاش برای مهار نظام در منطقه به اثبات رسیده است.
کیهان خامنه ای نیز: نوبت به دشمنی با نظام که رسید ترامپ و ماکرون اختلافات را کنار گذاشتند.

تلویزیون رژیم: «ترامپ با تکرار توهینهای خود به ملت ایران گفت وقتی رئیس جمهور شدم ایران یک کشور تروریست بود البته هنوز هم هستند.
رئیس جمهور فرانسه هم گفت من فکر میکنم ما هدف مشترکی در مورد ایران داریم اختلافات ما بر سر مسائل فنی است.
امانوئل ماکرون در ادامه صحبتهایش بدون اشاره به کمکهای مالی و نظامی واشنگتن و پاریس به سران رژیم سعودی به اتهام زنی علیه ایران پرداخت و جلوگیری از دستیابی کشور مان به سلاح هستهیی، کاهش فعالیتهای ایران در زمینه موشکهای بالستیک، مهار فعالیتهای منطقه یی ایران و استقرار صلح در منطقه را به عنوان چهار اولویت مشترک فرانسه و آمریکا در مورد ایران برشمرد».

به دنبال موضعگیری اخیر رئیس جمهور فرانسه علیه رژیم آخوندی روزنامه حکومتی رسالت روز شنبه ۱۸خرداد خواهان اخراج سفیر فرانسه از ایران شد و نوشت: سخنان اخیر ماکرون، به معنای اصرار فرانسویها در "نبرد با نظام ایران" است. در چنین شرایطی، استمرار حضور سفیر فرانسه (به عنوان عنصری نامطلوب) در تهران دیگر معنا و مفهومی ندارد و باید "اخراج سفیر فرانسه" در دستور کار قرار گیرد.
رسالت آخوندی افزود: اتهام کاخ الیزه در در پرونده هایی مانند "تغییر برجام به کمک آمریکا"،"ممانعت از راه اندازی مکانیسم مالی ویژه اروپا"،"تلاش برای تحدید توان موشکی"و " تلاش برای مهار نظام ایران در منطقه غرب آسیا به اثبات رسیده است.

کیهان خامنه ای نیز نوشت: نوبت به دشمنی با (نظام) که رسید ترامپ و ماکرون اختلافات را کنار گذاشتند.
پروژه ضد جمهوری اسلامی یا همان کارزار «فشار حداکثری» با سناریوی «پلیس خوب و پلیس بد» که برخی مدعیان اصلاحات که هنوز رؤیای برجام، ذهن خیالاندیش آنان را نوازش میدهد با غفلت از آن و سخن گفتن از لزوم مذاکره با اروپاییها در هفته ها و ماههای گذشته، خواسته یا ناخواسته تکمیل کننده پازل این پروژه بودهاند.

سیاست روز از باند غالب نظام تسلیم و عقب نشینی را نابودی حکومت آخوندی توصیف کرد و نوشت: شاید برخی تصور کنند، اگر تسلیم خواسته دشمنان شویم، مشکلات حل خواهد شد و نیازی به مقاومت نیست. در حالی که در پس چنین اندیشهای، تنها یک نکته نهفته است و آن نابودی جمهوری اسلامی است.

روزنامه حکومتی وطن امروز هم نوشت: سیاست وقت دادن به اروپا کاملا بیفایده بوده و صرفاً (نظام) را معطل میکند. ضمن اینکه هزینه این رویکرد را نیز مردم متأثر از اوضاع اقتصادی کنونی خواهند پرداخت. از این رو باید ضربالاجل ۶۰روزه به اروپا را در روز بیست و نهم تمامشده تلقی کرد.