یک عضو مجلس ارتجاع، در به پیامدهای فساد حکومتی و به ستوه آمدن مردم از فریبکاری و نایابی کالاهای اولیه و دروغگویی سردمداران رژیم پلید آخوندی در مجلس آخوندی اعتراف کرد.

رضایی، در مجلس ارتجاع ۲۷ فروردین گفت: با کمال تأسف بسیاری از مردم در تأمین نیازهای ابتدایی ناتوانند. وجود مردان و زنان شریف در صفهای طویل دریافت بسته های گوشت منجمد وارداتی باعث شرمساری است. عوامل بیکاری، روزمرگی جوانان و آسیبهای اجتماعی به‌ویژه طلاق، اعتیاد، کودکان خیابانی، کارتن خوابها و فساد اخلاقی که بنیاد خانواده‌ها را متزلزل کرده است.
این ملت از تبعیض و بیعدالتی بیش از کمبود ها و تحریم ها عصبانی هستند و از دروغ گفتن بیشتر. چه گونه انتظار دارید معلمان آموزش و پرورش با دستمزد حقوق روزی پنجاه تا هفتاد هزار تومان فرزندان ما را خوب آموزش دهند. بیشتر بازنشستگان در بنگاههای اقتصادی کار خدماتی انجام میدهند. و با سیلی صورت خود را سرخ می‌کنند. آیا می‌دانید زندگی کارگران شبیه دوران بردگی است.

به اعتراف کارگزاران حکومتی، پیاز خریداری‌شده از کشاورزان که تحت کنترل نهادهای حکومتی صورت می‌گیرد، با ۱۰ برابر قیمت به بازار عرضه می‌شود.
یک کارگزار رژیم در وزارت کشاوری گفت: پیازی که اکنون در سطح شهر تا هرکیلوگرم ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد از کشاورزان حدود هزار و ۵۰۰ تومان خریداری شده است و برخی از واسطه‌ها با مدیریت بازار قیمت این محصول را افزایش دادند.
روحانی اخیراٌ علت کمبود کالا و محصولات مورد نیاز مردم را صادرات، و صادرات را بدلیل ارزانی ذکر کرده بود.