کمیته کانادایی دوستان ایران دمکراتیک، از دولت این کشور خواستار لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات حکومت آخوندی شد.

کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک: لزوم لیست گذاری سپاه پاسداران و اطلاعات آخوندی
دیوید کیلگور رئیس مشترک کمیته کانادایی دوستان ایران دمکراتیک و معاون سابق وزیر کشور کانادا روز دهم آوریل ۲۰۱۹در نامه ای ازسوی این کمیته خطاب به وزیر امنیت عمومی و آمادگی های اضطراری این کشور نوشت:
از این پیشتر، درهشتم ژانویه ۲۰۱۹ طی نامه یی به شما خواستار لیستگذاری سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم ایران شدیم و نوشتیم: فعالیتهای مخرب سپاه پاسداران در منطقه حساس خاورمیانه کاملا مستند شده و مجلس نمایندگان کانادا در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ با تصویب قطعنامه ای از دولت خواست سپاه پاسداران را به عنوان یک نهاد تروریستی نامگذاری کند. نخست وزیر جاستین ترودو نیز به این قطعنامه رای مثبت داد."
روز ۸ آوریل ۲۰۱۹، ایالات متحده تمامیت سپاه پاسداران را به عنوان یک گروه تروریستی نامگذاری کرد و متعاقبا یک مقام ارشد امنیتی آلمان نیز در تایید این اقدام گفت: سپاه پاسداران، سازمانی است که اعمال تروریستی صورت می دهد، در کشورهای خاورمیانه دخالت می کند و در طراحی اعمال تروریستی در اروپا دست دارد.
از همین رو کمیته کانادایی دوستان ایران دمکراتیک، بار دیگر از دولت کانادا می خواهد با سرعت و با قاطعیت به خواست ما در موردلیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم ایران عمل کند.


نشنال اینترست در مقاله یی تحلیلی پیرامون لیست گذاری سپاه پاسداران نوشت: تمرکز تحریمها علیه سپاه پاسداران نقطه شروع مناسبی برای تغییر در سیاستهای آمریکا نسبت به رژیم ایران است.
 
برادلی برمن مدیر ارشد مرکز نیروی نظامی و سیاسی و اندرو گابل تحلیگر، طی مقاله ای در نشنال اینترست درباره لیست‌گذاری سپاه پاسداران نوشتند: زمان حسابرسی از رژیم ایران فرارسیده است.
این مقاله خاطر نشان می کند: تظاهرات مردم ایران در شهرهای مختلف نشان میدهد که صبرشان از سیاستهای رژیم ایران لبریز شده و تحریم های افزوده که بر مقابله با حمایت از سپاه پاسداران متمرکز است، هزینه حمایت رژیم ایران از تروریسم را افزایش داده است.
اعمال تحریم هایی که علیه سپاه پاسداران متمرکز است نقطه شروع مناسبی برای تغییر در سیاستهای آمریکا نسبت به رژیم ایران است.
نشنال اینترست با اشاره به گزارش هفته گذشته دولت ترامپ قتل نیروهای آمریکایی توسط سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان تحت کنترل آنان در عراق مینویسد: بر اساس بررسی هزاران پرونده محرمانه، تردیدی نیست که رژیم ایران با استفاده از بمبهای کنار جاده‌ای و بمبهای دست‌ساز موشکی پیشرفته علیه نیروهای آمریکایی وارد عمل شده شده است.
در گزارش ارتش آمریکا تأکید شده که سپاه پاسداران و نیروی قدس آن نقشی اساسی در حمایت از نیروهای نیابتی شبه نظامی می کردند که این تسلیحات را بکار می گرفتند. شبکه های مهم شبه نظامیان تمامی توانایی و حتی موجودیتشان وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران است.
رژیم ایران نقشی مهم در بمب گذاری سفارت آمریکا در بیروت درسال ۱۹۸۳ بازی کرد که ۲۴۱ سرباز آمریکایی را کشت و به طراحی و تامین مالی کامیون انفجاری برج خوبر در عربستان در سال ۱۹۹۶ که ۱۹ تن از پرسنل نیروی هوایی آمریکا کشته شدند کمک کرد.