قطعنامه ارائه شده توسط ۳۴کشور به شورای حقوق‌بشر ملل متحد: رژیم ایران با شورای حقوق‌بشر سازمان ملل همکاری نمی‌کند، مأموریت گزارشگر ویژه به مدت یک سال دیگر تمدید می‌شود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این قطعامه توسط۳۴کشور از جمله آلبانی، استرالیا، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک، فرانسه، نروژ و لهستان به چهلمین اجلاس شورای حقوق بشر ارائه شده و متن آن به این شرح است:
با یادآوری قطعنامه های شورای حقوق بشر، قطعنامه ۷۳ / ۱۸۱ مجمع عمومی به تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸ و همه قطعنامه های قبلی مجمع عمومی در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی و با ابراز تأسف از عدم همکاری جمهوری اسلامی با درخواستهای شورای حقوق بشر و مجمع عمومی که در این قطعنامه ها انجام شد،
با استقبال از گزارش و توصیه های گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه شده به شورای حقوق بشر و با ابراز نگرانی جدی نسبت به تحولات اشاره شده در این گزارش و ندادن اجازه دسترسی به گزارشگر ویژه برای سفر به جمهوری اسلامی،
یک. تصمیم میگیرد که مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک بازه زمانی یک ساله دیگر تمدید کند و درخواست میکند که گزارشگر ویژه گزارشی در مورد اجرای مأموریت را به شورای حقوق بشر در چهل و سومین اجلاس و به مجمع عمومی در اجلاس هفتاد و چهارم ارائه دهد؛
دو. به رژیم ایران فراخوان میدهد که با گزارشگر ویژه همکاری کامل را مبذول بدارد و اجازه دسترسی و دیدار از کشور را بدهد و همه اطلاعات ضروری برای ممکن کردن انجام مأموریت را ارائه دهد؛
سه. از دبیر کل سازمان ملل درخواست میکند که به گزارشگر ویژه منابع ضروری برای انجام مأموریت را بدهد.