جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به حکومت آخوندی و مزدورانش در عراق در مورد جنگ‌افروزی در این کشور هشدار داد.

جان بولتون طی پیامی نوشت: معاون رئیس‌جمهور آمریکا پیامی قوی به رژیم ایران و نیروهای مزدورش در عراق فرستاد. شبه‌نظامیان موردحمایت این رژیم در عراق از کمک‌های بین‌المللی ممانعت کرده و از بازگشت مردم جابجا شده به خانه‌هایشان جلوگیری می‌کنند. عراق در دوراهی حذف تمامی گروه‌های خارج از کنترل دولت قرار دارد