ظهر امروز یکشنبه ۲۸بهمن۹۷، ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین خلق ایران در محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ تظاهرات کردند و خواستار اخراج  وزیر خارجه حکومت آخوندی شدند.