پاریس - چهل سال بعد از انقلاب که سلطنت را در ایران سرنگون ساخت؛ چندین هزار نفر از حامیان یک گروه اپوزیسیون تبعیدی ایران روز جمعه در پاریس دست به راهپیمایی زدند و خواهان خاتمه یافتن رژیم آخوندی شدند.

مجاهدین خلق که در غرب وسیعا به ام.ئی.کی شناخته می شوند با یک ردیف از سخنرانها قبل از شروع راهپیمایی به این تجمع پیوستند. در میان سخنرانها از سیاستمداران سابق و فعلی فرانسه تا نخست وزیر سابق الجزایر و یک شخصیت اپوزیسیون سوریه حضور داشتند.
جمعیت حاضر پوسترهای مریم رجوی و مسعود رجوی را در دست داشتند.
تدابیر امنیتی طی این تجمع و راهپیمایی در ناحیه غرب پاریس شدید بود. تجمع سالانه این گروه در سال گذشته هدف یک توطئه بمبگذاری قرار گرفت که با دستگیریها خنثی گردید. یک دیپلومات رژیم ایران مستقر در اتریش در بلژیک در بازداشت بسرمی برد جایی که پلیس در آنجا مواد بمب را در خودرو یک زوج ایرانی تبار پیدا کرد.
شاهین قبادی گفت تا زمانی که ما با یک دولت اصلی حامی تروریسم مواجه هستیم همیشه یک نگرانی هست ... اما این هیچگاه ما را متوقف نمی کند.
ژان پیر میشل سناتور سابق فرانسه یکی از سخنرانان بود که طی مصاحبه یی گفت ایالات متحده در رابطه با ایران در مسیر درست است.
ژان پیر میشل مقاومت ایران را بخاطر حضور یک زن در رهبری آن ستود که خواهان دموکراسی و جدایی دین از دولت در ایران آینده می باشد.