دژخیمان خامنه ای در زندان قرچک ورامین زندانیان اهل سنت را تحت فشارهای ضد انسانی قرار داده اند.

دو تن از زندانیان که در اعتراض به شکنجه زندانیان و انتقال به سلول انفرادی با رفتاری وحشیانه دست به اعتصاب غذا زده اند، با دست‌بند و پابند در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند.
شش تن دیگر از زندانیان سیاسی اهل سنت به‌رغم مجروح شدن و آسیب دیدگی شدید در اثر ضرب‌وشتم دزخیمان، از اعزام به بهداری محروم هستند.این زندانیان روز ۱۶ بهمن با حمله وحشیانه گارد زندان، به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند و در سرمای زمستان بدون لباس دست و پایشان زنجیر شد.

نیروهای جنایتکار گارد زندان (قرچک ورامین) شامگاه پنجشنبه با استفاده از گاز فلفل و اشک‌آور به زنان زندانی در بندهای یک و دو وحشیانه حمله کردند. حمله نیروهای گارد به زنان زندانی روز، جمعه نیز ادامه داشت.
ماموران، زنان زندانی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می دادند.
این حمله زمانی شروع شد که زنان زندانی در بندهای یک و دو خواستار رسیدگی به وضعیت یکی از زنان همبند خود بودند و به بی توجهی مأموران زندان اعتراض کردند.
پس از این اعتراض نیروهای گارد زندان وارد عمل شده و با پرتاب گاز اشک‌آور به زنان زندانی حمله کردند.