یک عضو مجلس آخوندی تنها احضار سفرای کشورهایی را که به تروریسم رژیم در کشورهای اروپایی اعتراض کرده و سفرای رژیم را در دانمارک و نروژ فراخوانده اند ناکافی دانست.

آخوند علیرضا سلیمی در جلسه علنی صبح امروز مجلس ارتجاع با نگرانی از بازداشت مأموران اطلاعات آخوندی در کشورهای اروپایی و احضار سفرای رژیم گفت: اتفاقاتی که در هلند و دانمارک طی روزهای اخیر رخ‌داده است و الزامات دیپلماتیک را رعایت نکرده‌اند، می‌طلبد که وزیر امور خارجه اقدام متقابل و قاطعی انجام دهد. اینکه برخی سفرای ما را احضار کرده‌اند ما نباید تنها به احضار سفرای آن‌ها بسنده کنیم.