وزیر خارجه آمریکا درباره استرداد دیپلومات تروریست رژیم آخوندی اسدالله اسدی توسط به بلژیک توسط آلمان، بیانیه یی صادر کرد.

در بیانیه مایک پمپئو که امروز دهم اکتبر(۱۸مهرماه) در سایت وزارت خارجه آمریکا منتشرشده، آمده است:
مقامات در آلمان روز گذشته استرداد اسدالله اسدی یک مقام رژیم ایران را که تحت پوش دیپلوماتیک دراتریش کار می‌کرد، به بلژیک اعلام کردند. وی در توطئه بمبگذاری تروریستی در یک گردهمایی سیاسی در پاریس در فرانسه در روز ۳۰ ژوئن (نهم تیرماه)  نقش داشت که ناکام ماند.
ابعاد این توطئه که دستگیری تعدادی از مظنونین را در سراسر اروپا از جمله در کشورهای بلژیک، فرانسه و آلمان به همراه داشت برای ما یاد آور آن است که رژیم ایران همچنان اصلی ترین حامی تروریسم در جهان است.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه بیانیه خود می افزاید: این توطئه همچنین حمایت مستمر رژیم ایران از تروریسم در سراسر اروپا را آشکار می کند.
ما از متحدان اروپایی مان در افشا کردن و مقابله کردن با این تروریسم از سوی رژیم ایران که آن را در سراسر جهان آن اعمال می کند، حمایت می کنیم.
آمریکا به کار با شرکا و متحدان خود برای مقابله با تهدید اعمال شده توسط این رژیم ادامه می دهد.