وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه از جامعه بین‌المللی خواست رژیم آخوندی را به خاطر نقض حقوق شهروندان مورد حسابرسی قرار دهد.

وزارت خارجه آمریکا در پیام خود با اشاره به دستگیری حدود ۸۰۰ تن به خاطر دفاع از حقوق انسانی خود، خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران شد.