فعالیتهای کانونهای شورشی در شهرهای میهن، تجدید عهد با سربداران قهرمان قتل عام سال ۶۷، مرگ بر خامنه‌ای، زنده‌باد ارتش آزادیبخش ملی