بیانیه زندانیان عقیدتی - سیاسی اهل سنت: از پس میله های زندان در زندانهای سراسر ایران حمایت خود را از گردهمایی بزرگ مقاومت ایران اعلام می داریم.

در بیانیه زندانیان عقیدتی - سیاسی اهل سنت در زندانهای گوهردشت، اوین، سنندج،ارومیه، اردبیل،زاهدان، مشهد،گلستان و کرمانشاه آمده است: جامعه اهل سنت ایران به سبب ظلمهای فاحش مذهبی و قومی که طی ۴۰ سال گذشته در حاکمیت ظالمانه خمینی تا به امروز؛ بر آنها روا داشته شده؛ از کلیه حقوق و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی محروم شده اند. از جمله باید به اعدام ۲۵ تن از برادرانمان که روز ۱۲ مرداد سال ۱۳۹۵ بیگناه بالای دار رفتند و اعدام شدند. کشتار اهل سنت و محدود کردن آنان از حقوق اولیه اجتماعی و اقتصادی‌شان؛ یکی از ارمغانهای این حاکمیت برای مردم ایران است.
ما زندانیان عقیدتی - سیاسی اهل سنت در زندانهای سراسر ایران؛ همراه و همگام با ایرانیان فریاد خود را برای آزادی ایران و سربلندی ایرانیان از پس میله های زندان و سیاهچالهای حاکمیت استبدادی ولایت فقیه بلند کرده و حمایت خود را از گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس اعلام می داریم.
باشد تا روز آزادی ایرانیان فرا برسد و سپیده صلح و دوستی در ایران بدمد.

زندان سیاسی گوهردشت کرج: این گردهمایی مطالبات حق‌طلبانه مردم به جان آمده و فریادهای خاموش زندانیان در زنجیر را عالمگیر می‌کند.
در پیام زندانیان سیاسی گوهردشت کرج آمده است:
پیکار پیش‌برنده مردم در شهرهای مختلف از اهواز و کازرون تا اصفهان تا زاهدان؛ از زنان و کارگران و دانشجویان تا معلمان و کامیونداران و جوانان دلیر و کانونهای شورشی رزمنده و سلحشور در میدان؛ پیام‌آور صبح بهروزی و پیروزی است. مقاومت ایران؛ این ذخیره و فشرده تاریخ مبارزات چندین دهه مردم ایران علیه دو دیکتاتوری شاه و شیخ و سمبل برجسته آمال واقعی میهنی اسیر و در زنجیر؛ نشان از آن دارد که جز اعجاز دستهای پرتوان مردم؛ هیج معجزه دیگری در کار نیست و جاده آزادی با پس زدن هرگونه راه حل ارتجاعی – استعماری؛ تنها و تنها از میان کارزار نبرد زنان و مردان به جان آمده از ستم میهن‌مان؛ به سرمنزل پیروزی می‌رسد.
در این میان گردهمایی بزرگ مقاومت ایران؛ مطالبات حق‌طلبانه مردم به جان آمده از ستم و سرکوب و فریادهای خاموش زندانیان در زنجیرش را پژواک می دهد و عالمگیر می‌کند ...
این گردهمایی؛ شاخصی است که ثقل و تعادل قوای بالارونده تمامی اراده‌ها و جانهای خواهان تغییر از زنان و مردان آزادیخواه و قیام آفرین میهن‌مان را؛ در برابر چشم جهانیان به نمایش می گذارد.

جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه: ما خود را بعنوان یکی از هزار کانون شورشی می دانیم و از برنامه های خانم مریم رجوی اعلام حمایت می‌کنیم.
جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه در پیام خود می نویسند:
به همه شما سلام و درود می فرستیم و خوشحال و مسرور هستیم که با فرستادن این پیام حمایت و همبستگی می توانیم در جمع پرشور شما حضور داشته باشیم و خود را جزء کوچکی از گردهمایی عظیم مقاومت بدانیم.
برای همگان روشن است که موقعیت درخشان کنونی مقاومت و مجاهدین خلق ایران؛ با رهبری برادر مسعود و خواهر مریم عزیزمان ممکن شده است. چنین است که شعله قیامها هر روز در گوشه و کنار این میهن فریاد آزادی را طنین انداز می کند و خواست مبرم ملتی بزرگ را به نمایش می گذارد. همین امر مقاومت و اراده ما را برای ادامه مبارزه حق طلبانه علیه رژیم آخوندی تا سرنگونی محتوم مصمم تر نموده است.
ما جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه؛ خود را بعنوان یکی از هزار کانون شورشی در سراسر میهن می دانیم و از برنامه های رئیس جمهور منتخب شورا؛ خانم مریم رجوی که طی نزدیک به چهار دهه با اعمال سیاستهای هوشمندانه و انقلابی؛ شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق را از تمامی توطئه ها و دسیسه‌های رژیم آخوندی مصون و سربلند بیرون آورده است؛ اعلام حمایت می‌کنیم و ایمان داریم که در آینده‌ای نزدیک؛ ایران به آزادی و دموکراسی دست خواهد یافت. آری همانطور که برادر مسعود گفته اند؛ «سرنگونی محتوم و پیروزی محتوم» به دست فرزندان این میهن و کانونهای شورشی محقق خواهد شد.

زندانی سیاسی علی معزی: این گردهمایی فوران امید و عشق و ایمان  برای هم میهنان زجردیده است
زندانی سیاسی علی معزی در پیامی از زندان تهران بزرگ (فشافویه) می نویسد:
گردهمایی عظیم و باشکوه ایرانیان در پاریس جایگاهیست که پایداری اشرف نشانان و خانواده های شهدا؛ ایستادگی زندانیان سیاسی؛ فعالیت های کانون های شورشی؛ خروش خیزش ها و اعتراضات مردمی؛ مطالبات تجمعات و اعتصابات؛ تلاش های حقوق بشری و کارزارهای جهانی مقاومت؛ همه در آنجا با هم تلاقی می‌کنند.
زندگی در فضای آلوده به دروغ های بزرگی همچون ولایت مطلقه فقیه؛ اصلاح طلبی و اصولگرایی کاذب؛ ملی گرایی پوشالی؛ مدافع حرم؛ پاکدستی؛ تدبیر و امید؛ اقتصاد مقاومتی و آلوده به ادعاها و نامگذاریهای نامربوطی همچون جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی؛ انتخابات آزاد؛ اقدام و عمل و صدها اصطلاحات انحرافی و توخالی دیگر؛ روح و روان یک ملت را آشفته و متناقض کرده است.
علاوه بر آن مردم و مقاومت ما سالهاست که ما بین سنگ آسیاب سرکوب و استبداد آخوندی و مماشات و میدان دادن های خارجی پیوسته له و لورده شده‌اند اما هر بار قامت راست کرده و تسلیم نشده و جنگیده اند.
این گردهمایی بزرگ زبان حال ملت به گروگان گرفته شده ای است که برای خود آزادی و دموکراسی و برای جهانیان صلح و آرامش را می خواهند. از کارکردهای این گردهمایی فوران عناصری از جنس امید و اعتماد و انگیزه و انرژی و عشق و ایمان به میان هم میهنان زجردیده ماست.من از عزت و اعتبار مقاومت ایران و این همه همبستگی احساس غرور می کنم و دوران پر مهر و محبت رهایی و شکوفایی میهنم را بسیار نزدیک می بینم.

زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز: دیوارهای ستبر استبداد میان ما فاصله انداخته اما خودمان را در جمع شما می بینیم.
زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز درپیام خود از زندان مرکزی کرج می نویسد:
نهم تیر ماه امسال؛ تجلی بهار واقعی ایران است. آنجا که خیل شیفتگان آزادی میهن و خلق اسیر گردهم می‌آیند و پایه های جامعه دموکراتیک و نوین فردای ایران را بنیاد می‌نهند. من در سلولهای نمور زندان با همه رخوت و سردی اش، نسیم بهاری را حس می کنم و خودم را در میان فریادهای شورانگیز یکایک شما برای پیروزی؛ آزادی و دموکراسی با مریم رجوی پیدا می‌کنم.
آری من و شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی اگر چه دستمان به زنجیر است و اگر چه دیوارهای ستبر استبداد میان ما فاصله انداخته است اما خودمان را در جمع شما می بینیم. با شما فریاد می زنیم و با شما اشک می ریزم و لبخند می زنیم. ریشه های این مقاومت سربفلک کشیده در اعماق خاک میهن است که در گوشه و کنار هر شهری در فعالیتهای کانونهای شورشی و در قیام مردم در شهرهای مختلف؛ به گل می نشیند.
شما تجلی واقعی آرمان آزادی هستید. من در برنامه ده ماده یی خانم مریم رجوی، شالوده جامعه یی را می‌بینم که بر آزادی و دموکراسی و عدالت استوار است. دستتان را می فشارم و با شما سرود آزادی سر می دهم.

پیام زندانی سیاسی جابر عابدینی: اتحاد رمز پیروزی است
زندانی سیاسی جابر عابدینی از زندان گوهردشت کرج در پیام خود به گردهمایی ایرانیان درپاریس می نویسد:
در شرایطی که آخوندهای حاکم بر ایران دیگر در بین مردم ایران و در بین کشورهای منطقه و در بین کشورهای دنیا هیچ پایگاهی ندارند و هر روز جنایت تازه ای مرتکب می شوند و از هر فرصتی برای سرکوب استفاده می کنند؛ اتحاد ما تنها رمز پیروزی و سرعت بخشیدن به پایان عمر حکومت آخوندهاست.