سپاه پاسداران فهرستی از شرکتها و بانکهایی که به دلیل نقض تحریمهای آمریکا علیه رژیم آخوندی جریمه شدند را منتشر کرد و نوشت: همین جریمه‌های سنگین باعث شده است خارجیها از همکاری با نظام واهمه داشته باشند.

خبرگزاری سپاه پاسداران می نویسد: از سال ۲۰۰۹ تا کنون آمریکا حداقل ۱۷ میلیارد دلار از محل جریمه شرکت‌ها و بانک های خارجی ناقض تحریم‌های (نظام) ایران درآمد داشته است و همین جریمه‌های سنگین باعث شده است خارجی‌ها به شدت از همکاری با ایران واهمه داشته باشند.
نخستین بار در سال ۲۰۰۹ بود که بانک «کردیت سوئیس» بود که جریمه این بانک بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بود.
آمریکا شرکت حمل و نقل دریایی DHL را در سال ۲۰۰۹ به دلیل نقض تحریم‌های ایران به پرداخت ۹.۴ میلیون دلار محکوم کرد.
در قالب این طرح، بزرگ‌ترین جریمه تاریخ برای یک بانک فرانسوی از سوی آمریکایی‌ها اعمال شد. بانک BNP پاریباس فرانسه به دلیل نقض تحریم‌های ایران نهایتاً در سال ۲۰۱۴ و پس از کشمکش‌های طولانی توافق کرد تا در عوض توقف برگزاری دادگاه‌ها و در یک مصالحه، ۸.۹ میلیارد دلار جریمه به آمریکایی‌ها بپردازد.
پیشتر بانک HSBC انگلیس در سال ۲۰۱۲ به دلیل نقض تحریم‌ها و برخی دیگر کشورها به ۱.۹ میلیارد دلار جریمه محکوم شده بود.
بانک استاندراد چارتر انگلیس نیز به بهانه مشابه به پرداخت ۶۶۷ میلیون دلار از سوی مراجع قضایی آمریکا به عنوان جریمه ملزم شد.
بانک ING هلند، کردیت سوئیس، ABN AMRO هلندی انگلیسی نیز از جمله بانک‌هایی بودند که به ترتیب به پرداخت ۶۱۹، ۵۳۶ و ۵۰۰ میلیون دلار به آمریکا به بهانه نقض تحریم‌ها محکوم شدند.
خبرگزاری سپاه پاسداران سپس لیست ۳۵ بانک و شرکتی که مورد تحریم دولت آمریکا قرار گرفته‌اند را به این شرح ردیف کرد:
ANZ Banking Group
National Bank of Abu Dhabi
HSBC
Standard Chartered
Barclays
Royal bank of Scotland
Intensa Santapaolo
کامرز بنک
دویچه بانکپ
دویچه بورس
Clearstream Banking
Commerzbank AG
deutsche Bank
بلو رابین
شرکت نفت شلومبرگر
JPMorgan
پن آمریکن سید
باراکودا نتوورک
دنتسپلی سیرونا
Compass Bank
آمریکن اکسپورت لاینر
Walls Fargo
Bank of Guam
Comapass Bank
Trans-Pacific National Bank
ZTE
Bank of Moscow
Bank of Tokyo- Mitsubishi
cse ترنستل
Credit Suisse
BNP paribas
Societe Generale
ING
ABN Amro
شرکت هواپیماسازی فوکر