اوبربانک Oberbank اتریش اعلام کرد که به‌خاطر خطر تحریم‌های آمریکا از ایران خارج می‌شود.

خبرگزاری رویتر گزارش داد: «اوبربانک اتریش از نخستین بانک‌های غربی که قراردادی را برای فراهم‌کردن پروژة مالی به (رژیم) ایران امضا کرده گفت، به‌خاطر تهدید تحریم‌های ایالات متحده، از ایران خارج خواهد شد.
اوبربانک گفت که معاملات و اعتبارنامه‌های مربوط به ایران صرفاً برای قراردادهای امضا شده قبل از ۸ ماه می ارائه خواهند شد و پرداخت‌ها به اغلب احتمال از ۴ نوامبر به بعد، امکان‌پذیر نخواهد بود».

در ادامه خروج شرکتهای بزرگ بین المللی از ایران به خاطر تحریم بودن دیکتاتوری آخوندی، شرکت او ام وی اتریش، نیز اعلام کرد به دلیل تحریمهای آمریکا از پروژه‌های بیشتر در ایران صرف‌نظر می‌کند.
خبرگزاری ضمن مخابره این خبر افزود: مدیر گروه انرژی او ام وی اتریش گفت، این شرکت قرار است مطالعات لرزه نگاری را در این کشور به اتمام برساند، اما با توجه به خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم های جدید، او ام وی پروژه های بیشتری را در ایران دنبال نخواهد کرد.
وی گفت: تحریم های آمریکا در مقایسه با هرگونه خسارت احتمالی ای که ممکن است اروپا... پیشنهاد کند، ریسک بسیار بزرگتری را متوجه فعالیت های تجاری او ام وی می سازد.