در ادامه بحران در رأس نظام، قضاییه رژیم، بازداشت رحیم‌مشایی معاون رئیس‌جمهور قبلی حکومت آخوندی را یک ماه دیگر تمدید کرد.

هم‌چنین در سی و پنجمین روز اعتصاب غذای حمید بقایی، سایت احمدی‌نژاد نوشت: وضعیت جسمی او بسیار وخیم است و دستگاه قضایی به درخواست او برای اعاده دادرسی، هیچ اعتنایی نمی‌کند.

در همین حال شریف‌زاده از آخوندهای حامی رئیس‌جمهور قبلی رژیم گفت: احمدی نژاد دهان باز کند همه‌چیز بر باد می‌رود. نظام برای حفظ آبرو با او بر خورد نمی‌کند.