افزایش شدید قیمت میوه در آستانه نوروز

در آستانه عید رسانه های رژیم از گرانی شدید میوه خبر دادند.

یک خبرگزاری حکومتی با عنوان انفجار قیمت میوه نوشت: قیمت‌ها در بازار میوه فاصله بسیاری با نرخ قانونی و مصوب فروش میوه دارد. بازار میوه از چند روز پیش با گرانی‌های بسیاری مواجه شده؛ به گونه‌ای که برخی اخبار حاکی از افزایش ۱۱ تا ۹۸ درصدی در این بازار هستند.