دبیرخانه شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه هایی درباره ترس و وحشت نظام ولایت فقیه از جشن ملی ایرانیان در چهارشنبه سوری، به اظهارات ترس آلود و خط و نشان کشیدنهای سرکردگان نیروهای امنیتی و سرکوبگر نظام در روزهای اخیر پرداخت

این اطلاعیه می افزاید:‌: به رغم این تهدیدها و اقداماتی نظیر تعطیلی کلاسهای عصر دانشگاهها و دبیرستانها و دستور بستن مغازه ها در بعد ازظهر سه شنبه، جوانان به پا خاسته در شهرهای مختلف کشور، رودرروی نظام فاسد و سرکوبگر ولایت فقیه با پخش تراکت و آتش زدن تصاویر و بنرهای منحوس خامنه ای به پیشباز این جشن ملی رفتند.
در اطلاعیه های دبیرخانه شورای ملی مقاومت هم چنین آمده است:‌ درحالیکه به‌دستور خامنه‌ای کلیه ارگانهای سرکوبگر اعم از سپاه پاسداران و بسیج و نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و لباس شخصیها از روز دوشنبه به حالت آماده باش در آمده اند؛ در آخرین ساعات قبل از چهارشنبه سوری «سپاه سایبری رژیم» در کانال تلگرام خود به‌نحو مضحکی خواستار آن شد که با توجه به فراخوان چهارشنبه سوری مجاهدین «برای برهم زدن امنیت»!!، همگان در حیاط خانه خود با آرامش و امنیت کباب درست کنند و بخورند و در خیابانها ظاهر نشوند!!
همزمان دستگاههای تبلیغاتی رژیم به طور گسترده برای پخش فیلمهای سینمایی از اکثر شبکه‌های تلویزیونی رژیم پرداختند تا شاید با این ترفند، مانع حضور گسترده مردم در جشن چهارشنبه سوری شود.

یکی از کارگزاران باند خامنه ای با آلتماس و درخواست از مردم ایران خواست چهارشنبه سوری را به جنگ خیابانی تبدیل نکنند.
یک رسانه حکومتی با نقل اظهارات وی نوشت:‌ به جنگ خیابانی چهارشنبه سوری خاتمه بدهید. این اتفاقی که در چهارشنبه‌سوری رخ می‌دهد، اسمش جشن و سور نیست، جنگ خیابانی است.
وی درباره شکست کامل رژیم نوشت: هیچ راهی جواب نمی دهد. نه آماده باش کامل پلیس و آتش نشانی و اورژانس و نه پخش مکرر فیلم های سینمایی هالیوود و نصیحت درمانی سلبریتی ها هیچ کدام جواب نمی دهد.