آسوشیتدپرس: ابراز انزجار هیات آمریکا در سازمان ملل از حضور علیرضا آوایی در ژنو

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد:‌ تظاهرکنندگان در برابر سازمان ملل متحد در ژنو علیرضا آوایی وزیر دادگستری کابینه آخوند روحانی را تقبیح کردند. هیات آمریکا در شورای حقوق بشر گفت از اینکه رژیم ایران، او را به این شورا فرستاده ابراز انزجار کرد.

آسوشیتدپرس افزود: دیدار علیرضا آوایی به دلیل اینکه وی به مدت ۶ سال مورد تحریمهای اتحادیه اروپا بوده بخاطر نقشی که در دستگیریهای خودسرانه و محروم ساختن زندانیان از حقوقشان و افزایش اعدامها در ایران داشته مورد انتقاد بوده است.