تظاهرات اعتراضی در ژنو علیه حضور دژخیم علیرضا آوایی در شورای حقوق بشر

دریک تظاهرات اعتراضی در ژنو همزمان با حضور علیرضا آوایی از قاتلان ۶۷ و وزیردادگستری رژیم آخوندی در کابینه آخوند روحانی، شرکت کنندگان در تظاهرات در مقابل سازمان ملل در ژنو، پذیرش یک جنایتکار شناخته شده را که از آمران و عاملان قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی درسال ۶۷ است، به شدت محکوم کردند. بخصوص که جنایات علیرضا آوایی تا به امروز هم چنان ادامه دارد و او به عنوان وزیر دادگستری فاشیسم دینی حاکم برایران، در دستگیری دست کم ۸۰۰۰ تن از جوانان در قیام دی ماه گذشته و به شهادت رساندن ۵۰ تن از تظاهر کنندگان در خیابانها و یا زیر شکنجه مسئولیت دارد.

این تظاهرات در حالی برگزارشد که یک روز قبل و همزمان با ورود آوایی به خاک سوییس، شورای ملی مقاومت با شکایت به دادستان کل سوییس برای تحت تعقیب قرار دادن علیرضا آوایی، به کمیسر عالی حقوق بشر فراخوان داد که شورای حقوق بشر نباید تریبون بررسی جنایات آوایی باشد.

مارک بونان حقوقدان برجسته و وکیل سرشناس سوییسی در شکایت ارائه شده ازسوی شورای ملی مقاومت ایران نزد دادستان کل کنفدراسیون سوییس، خواستار این شد که علیرضا آوایی را به خاطر جنایت علیه بشریت در قتل عام زندانیان سیاسی درسال۶۷ تحت تعقیب قرار دهد.