Instagram

ایلیانا رزلهتینن

میخواهم از رییس اد رویس و الیوت انگل از اقدام سریعشان در آماده‌کردن این قطعنامه تشکر کنم. جهان شاهد بوده که مردم ایران به تعداد زیاد به خیابان آمده‌اند تا اعتراض کنند علیه رژیم افراطی حاکم بر تهران. آنها روشن ساخته‌اند که سیاستهای رژیم حاصلی به جز صدمه‌زدن نداشته. ما قبلا هم شاهد تظاهراتها و اعتراضات بزرگ بوده‌ایم در ایران به طور خاص در سال ۲۰۰۹. اما این تظاهراتها متفاوت هستند این بار برعکس ۲۰۰۹ آمریکا از اقدام به کار درست طفره نفرفت. دولت ما به صورت علنی از مردم ایران حمایت کرد و به رژیم هشدار داد که ما داریم نظاره میکنیم که چگونه پاسخ میدهد به تظاهرات. نارضایتی مردم خیلی ملموسه. این تظاهرات ترکهایی را که پشت ظاهر فریبنده‌ء رژیم قرار داره را آشکار ساخته. دهه‌هاست که این رژیم افراطی منابع عظیم ملت ایران را هدر داده تا ایدیولوژی افراطی خودش را صادر کند و بتواند به تسلیحات اتمی غیرقانونی دست پیدا کند. این رژیم با ارعاب، نقض‌های حقوق‌بشر حکومت می‌کند، اپوزیسیون را به سکوت وادار می کند. اقلیتهای قومی و مذهبی را سورفتار میکند علیه شان، محدودیتهایی را اعمال میکند علیه زنان در قانون ضداسلامی و با فسادش که هیچ یک از اینها توسط میلیونها ایرانی دیگر تحمل نخواهد شد. نباید فریب بخوریم روحانی یک مدره نیست او یک فرصت‌طلب است او یک اپورتونیست است که به این رژیم و به این ایدئولوژی نفرت‌انگیز این رژیم با سابقه طولانی‌اش وفادار است. برای همین قطعنامه ما اینقدر مهم است باید روشن کنیم که واقعا از مردم ایران و از آرزوهایشان برای یک جامعه دمکراتیک و آزاد حمایت میکنیم. اعتراضات آنها یک رفرندام نسبت به این رژیم است و ما باید برای تمامی مقامات رژیم روشن کنیم که آنها مورد حسابرسی قرار خواهند گرفت به خاطر هر‌گونه نقض بشر در پاسخ به این تظاهراتها و اعتراضات ولی آقای ریئس نباید تصویر بزرگتر در مورد ایران را فراموش کنیم. این تظاهرات مهم هستند و البته مهم است که ما در قبال نقض حقوق بشر دست به اقدام بزنیم ولی این فقط یک بعد رفتار رژیم ایران است تحریم علیه ناقضان حقوق بشر فقط یکی از ابزارهایی است که ما در اختیار داریم کلیت رفتار غیرقانونی و شرورانه رژیم ایران. این آن چیزیست که مردم ایران به آن اعتراض میکنند. عاقلانه نخواهد بود که ما از این تصویر بزرگتر غافل بشویم. از این رو هر چند مهم است که در حمایت از مردم ایران بایستیم و به روشنی بگوییم نقض حقوق بشر تبعاتی دربر خواهد داشت باید همچنین اطمینان حاصل کنیم که همه چیز را درنظر بگیریم و موضوعات را به درستی به هم ربط بدهیم این به این معنی است که ما از همه ابزارها باید استفاده کنیم زیرا اینها منفک از هم نیستند بلکه همه‌شون به هم ربط دارند حالا میخواهم از همکارانم بخواهم از این قطعنامه حمایت کنند و همواره از پاسخی قوی به تمامی رفتارهای غیرقانونی رژیم حمایت کنند و اینکه بتوانیم از همه ابزارهامون استفاده کنیم و به این ترتیب سخنانم را به پایان می برم

برد شرمن
ما در این مجلس در هر دو طرف توافق اتمی ایران هستیم( یعنی بعضی موافق و بعضی مخالف) ولی در این آگاهی که ایران که منظورم جمهوری اسلامی متحد آمریکا نیست با هم، هم‌نظریم. این مجلس هیچ گاه موافقت نکرد که صرفا به واسطه اینکه دولت ایران محدودیت برنامه اتمی‌اش را پذیرفته نقض شدید حقوق‌بشر را نادیده بگیرد. این قطعنامه ما را در سمت درست تاریخ قرار میدهد. با ذکر اینکه مجلس نمایندگان با مردم ایران ایستاده و نقض شدید حقوق بشر توسط رژیم ایران رو محکوم میکنه و دولت آمریکا را تشویق می‌کنه که صدور مجوز برای تکنولوژی ارتباطات برای موجودیتهایی در ایران که امکان بیان آزادانه مردم ایران را تامین میکنند را تسریع کند و شرکتها در سراسر جهان را فرا میخواند تا به این رژیم هیچ تجهیرات، هیچ تکنولوژی نفروشند که بهش کمک کند مردم ایران را از رسانه‌های اجتماعی و یا دیگر امکانات ارتباطی قطع کند. ما دیده‌ایم در ایران مردمی هستند که متعهد به دمکراسی و متعهد به بهبود وضعیت زندگی خودشون هستند. اما بیش از هزار ایرانی دستگیر شده‌اند، دست‌کم ۲۴تن‌اشان کشته شده‌اند این هم در کشوری است که تاریخ بزرگی داره چه بسا لوح کورش اولین سند حقوق بشر در تاریخ بشر باشه( منظور منشور کورش است) و مدلی، الگویی است که در ملل متحد قرار داره. تا یادآوری کنه تعهد مردم ایران به حقوق‌بشر چی هستش. امروز آنها فریاد می‌زنند نه غزه، نه لبنان، نه سوریه جانم فدای ایران. چون اونها می‌دونند که دخالت این رژیم در حمایت تروریسم در سراسر جهان، نه فقط سوریه رو از هم پاشنده. جایی که اسد به قدرت چسبیده. نیم میلیون نفر کشته شده‌اند. این رژیم نه فقط مرگ و نابودی را به لبنان و یمن می‌اورد بلکه در عین حال اقتصاد ایران را نیز نابود کرده. چرا که این رژیم اصرار داره که از حماس، حزب‌الله و حوثیها حمایت کند. اینها تنها گروههایی هستند که اسمشان با اچ(حرف انگلیسی اچ) شروع می‌شود. طبعا باید قطعنامه‌ای تصویب بشود تا نقض حقوق‌بشر توسط رژیم محکوم بشه و من در انتظار هستم که این مجلس بگه که ما در کنار مردمی هستیم که جانشان را به خطر می‌اندازند تا برای دمکراسی مبارزه کنند.

براد اشنایدر
من امروز بلند شدم که از قطعنامه دو حزبی قطعنامه ۶۷۶ ارائه شده توسط دوستانم رئیس اد رویس و عضو ارشد الیوت انگل از کمیته امور خارجی کنگره حمایت کنم. و من میخواهم از دوستم از فلوریدا و دوستم از کالیفرنیا بخاطر هدایت این گفتگوی امروز تشکر کنم. کمتر از دو هفته پیش در ۲۸ دسامبر اعتراضات در ایران در سراسر شهرها و روستاهای ایران شروع شد. این اعتراضات سریعا و بصورت ارگانیک رشد کرد تا بزرگترین تظاهراتهای ضد حکومتی شود که کشور از زمان آن تظاهراتهای قابل توجه در تابستان ۲۰۰۹ شاهد آن بوده است.
مردم ایران، این مردان و زنان خوب که بدنبال احساس رهایی از رژیم کنونی هستند، شایسته حمایت ما هستند. صدای آنها شایسته است که شنیده شود. جواب رژیم تهران به این تظاهراتها تعجب بر انگیز نبود و بطور قابل پیش بینی خشن بود. گزارشات جدید میگویند چندین ایرانی کشته شده و در جریان سرکوب تظاهرات بیش از هزاران ایرانی دستگیر شدند. در تلاشی برای به سکوت کشاندن تظاهرکنندگان، حکومت ایران دسترسی به شبکه های اجتماعی را مسدود کرد. این شبکه ها برای سازماندهی تظاهرات و اطلاع رسانی به جهان مورد استفاده قرار میگرفت. سرکوب اخیر بخشی از تاریخچه طولانی نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران هم در داخل کشور با سرکوب خشونت آمیز و هم در خارج کشور با تامین مالی گروههای تروریستی میباشد. آقای رئیس، من مفتخر هستم که ماه گذشته، کنگره قطعنامه من درباره شفافیت داراییهای رهبران ایران را به تصویب رساند. این اقدامی برای کمک به مقابله با ناقضان حقوق بشر در ایران، اطمینان از اعمال تحریمهای آمریکا و ایجاد بهترین موقعیت برای ما برای بهبود حقوق بشر در ایران بود. این یک گام بود. ما باید قدمهای بیشتری برای مقابله با سرکوب مذاهب مختلف از جمله مسلمانان سنی، مسیحیها و بهاییها برداریم. ما باید کارهای بیشتری برای متوقف کردن کشتار خودسرانه و وحشیانه رژیم ایران انجام دهیم. و ما باید کارهای بیشتری برای حفاظت از حقوق مردم ایران و حق آزادی بیان آنها انجام دهیم... این قطعنامه فرصتی برای مردم آمریکا است که در کنار تظاهر کنندگان صلح‌جوی ایرانی بیایستند و اعمال بدخواهانه رژیم سرکوبگر ایران را محکوم کنند. در روزهای آینده، من دولت را فرامیخوانم که رژیم ایران را در مقابل وظایف خود در قبال حقوق بشر بین المللی قرار داده و مورد حسابرسی قرار دهد و همچنین با متحدینمان در سازمان ملل کار کنیم تارژیم ایران را بخاطر نقض مستمر حقوق بشر محکوم کرده و مورد تحریم قرار دهیم. حکومت ایران دنبال ساکت مردم خود است. قطعنامه امروز نشان میدهد که ما نظاره‌گر هستیم و در کنار مردم ایران میایستیم. من همکاران خود را فرامیخوانم که از این قطعنامه با اهمیت حمایت کنند و از همکارم بخاطر وقت اضافه تشکر میکنم.

اسمیت
امروز حمایت قوی خودم را از قطعنامه H Res ۶۷۶ در همبستگی با مردم ایران اعلام میکنم. آنها در هفته های اخیر با شجاعت به خیابان آمدند تا علیه دیکتاتوری وحشی کشور خود تظاهرات کنند. من از دوستان خوبم اد رویس و الیوت انگلز برای رهبری آنها و آوردن این قطعنامه تشکر میکنم. و میخواهم همچنین از خانم نماینده امریتیس بخاطر کار فوق العاده سالیان او درباره ایران تشکر کند. او تلاش کرد که سیاستی برای رعایت حقوق پایه ای بشر و پایان دادن به تروریسم خشونتبار آنها شکل دهد. آقای رئیس، در چند هفته گذشته، دهها هزار ایرانی در تظاهراتهای در سراسر کشور شرکت کردند. آنها فساد، سرکوب و خشونت را محکوم کردند. اینها با هم تنها میراث حدود ۴۰ سال حکومت مذهبی ایران است. این رژیم به دو شیوه خاص خود به آنها جواب داد: ارعاب فعالین و خانواده های آنها و ارسال اراذل و اوباش تحت الحمایه دولت و نیروهای نظامی برای خاموش کردن اعتراضات. تقریبا ۲۰ تظاهرکننده در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. حداقل هزار نفر دستگیر شدند و من مطمئن هستیم که این هزار نفر هم اکنون که اینجا هستیم تحت شکنجه قرار دادند. بعضاً این عدد را نزدیک به ۴ هزار نفر ارزیابی میکنند. این ناآرامیها، نتیجه اجتناب ناپذیر یک دیکتاتوری مبتنی بر خشونت و فساد است که در داخل کشور سرکوب کرده و تلاش برای بدست آوردن هژمونی منطقه ای میکند. سفیر هیلی کاملا درست گفت زمانی که در شورای امنیت اظهار داشت وقتی حقوق مردم نادیده گرفته میشود، مردم بدرستی مقاومت میکنند. اگر نگرانیهای آنها برسمیت شناخته نشود، صلح و امنیت بلاشک به‌خطر می‌افتد... ما باید (رژیم) ایران را به‌خاطر رفتارش با صدها معترض زندانی مورد حسابرسی قرار بدهیم و نگذاریم سرنوشت آنها به فراموشی سپرده شود... بار دیگر من از خواهان حمایت از این قطعنامه هستم.حمایت ازقیام مردم ایران

تام سوئوزی از حزب دموکرات
ملت گدایی میکند... آخوند خدایی میکند. دهها هزار ایرانی در شهرهای سراسر کشور این شعار را سر دادند که: ملت گدایی میکند... آخوند خدایی میکند. آنها دارند این حکومت شکست‌خورده را به چالش می‌کشند. با سرکوب مواجه شدند با دستگیری، با شکنجه و حتی کشتار مواجه شدند چرا؟ چون جانشان به لبشان رسیده از فقر، از بیکاری، از وضعیت اقتصادی و از فساد. از استبداد سرکوبگر که از این کشور سواستفاده میکند، از مردمش سواستفاده میکند، میلیاردها دلار را استفاده میکند برای تامین مالی تروریسم در حالی که مردم در رنج هستند. آخوندها بی‌وقفه دنبال تسلیحات اتمی بودند به جای ایجاد کار و مشاغل برای مردم این کشور. انهایی که مدافع این رژیم هستند می‌گفتند که این سیاستها محبوبه داخل ایران و ایران میخواهد جایگاهش را پیدا کند در منطقه. بیشتر باید گفت یک یاغی منطقه‌ای. رژیمی که خانه‌ها را نابود کرده، مردم را سرکوب کرده در عراق. در لبنان، حزب‌الله را حمایت کرده و در سوریه از بشار اسد حمایت میکنه، رژیم خویریز اسد. سلاح می‌فرسته به شبه‌نظامیان در یمن، بحرین، غزه و بزرگترین پناهگاه آنها تبدیل شده در خاورمیانه. میلیاردها دلار را برای فعالیتهای شرورانه بکار می‌گیرد در حالی که مردم در ایران در فقر هستند. امروز من میخواهم از همکارانم که حمایت کنند از معترضان ایرانی و از قطعنامه ۶۷۶. ما باید از تحریمهایمان استفاده کنیم تا ناقضان حقوق‌بشر را هدف قرار بدهیم و این آخوندهایی که سرکوب میکنند مردم ایران را. باید تضمین کنیم که مردم ایران دسترسی داشته باشند به شبکه اجتماعی و بدانند که ما ازشون حمایت میکنیم. آخوندها باید بدانند که جهان آزاد در حال نظاره است مردم گدایی میکنند... آخوند خدایی میکند، این شعار مردمی است که بلند شده‌اند تا این وضعیت را تغییر بدهند.

مایکل مک‌کول رئیس کمیته امنیت ملی و از اعضای ارشد کمیته خارجی
من امروز در حمایت قوی اینجا بلند شده‌ام در محکومیت رژیم آخوندی، سرکوب رژیم ایران و برای اینکه به جهان نشان بدهیم که آمریکا در کنار مردم ایران ایستاده که صلح و آزادی می‌خواهند. سالهاست که میدانیم این رژیم افراطی‌گری را صادر کرده در سراسر خاورمیانه و حکومت اصلی حامی تروریست در جهان بوده. در چند هفته اخیر، اقدامات سرکوبگرانه اون رو دیدیم که میخواهد اعتراضات(اعتراض‌کننده‌ها) را به سکوت بکشونه در برابر مردمی که به جان آمده‌اند، جانشان به لب رسیده در برابر این افراطی‌گری و تروریسم رژیم آخوندی. امروز مردم ایران آزاد نیستند که سرنوشت خودشون رو آزاد کنند. امروز در مقابل یک دیکتاتوری فناتیک مواجه‌اند که با ارعاب دست به حکومت می‌زند. متاسفانه دولت اوباما از آخوندها، آخوندها را با کوته‌بینی فکر کرد که اونها متحد میتوانند باشند در نبرد با تروریسم. تحریمها را رفع کرد ولی مشخص شد که بعد از امضا توافق ناقص اتمی، اقدامات رژیم در منطقه فقط رو به افزایش گذاشت با حمایت از گروههای تروریستی مثل حزب‌الله و همچنین حمایت از حوثیها در یمن و تلاشش برای ایجاد هلال شیعی. خوشبختانه دولت کنونی و کنگره فریب این رژیم را نمی‌خورند و همدست نمی‌شوند با ماجراجویهایش. ما میگوییم هر کاری باید صورت بگیره، نباید امتیاز داد به چنین رژیمهایی. ما باید اقدامات بیشتری را انجام بدیم اینجا علیه رژیم. نمی‌شود به این رژیم اعتماد کرد. وقتی علیه مردم خودش دست به خشونت می‌زند. به همین دلیل قطعنامه جدید، لایجه جدیدی را تصویب می‌کنم که از ترامپ میخواهد آیا سران ارشد رژیم ایران مسئول و یا دست دارند در نقض حقوق‌بشر یا فساد و سانسور. این قطعنامه همچنین فراخوان میدهد به اینکه مشخص بشه چه گروگانهایی را گرفته رژیم ایران؛ و اینکه دولت ما چه اقدامی باید انجام بده. زمان آن خواهد رسید که مستبدان حاکم بر تهران به خاطر اعمالشون مورد حسابرسی قرار خواهند گرفت. بعد از چند دهه حاکمیت استبدادی الان مردم ایران شایسته زندگی آزادانه هستند. مردم اینرا به خاطر خواهند سپرد که چه کسانی در کنار آنها بوده‌اند لذا من از همه می‌خواهم که از این قطعنامه حمایت بکنند

تد دویچ:
قطعنامه امروز پیام مهمی را به مردم ایران می فرسته که ما در کنار آنها هستیم و خواست مشروعشون در برابر رژیمی که میخواهد آنها را به سکوت وادار کند و آزادیهایشان را سلب کنه ما باید اقدامات بیشتری انجام بدیم؛ و من مفتخرم که به همراه مایکل مک‌کال قطعنامه‌ای را که مورد اشاره قرار گرفت، ارائه کردیم. قطعنامه(لایحه) حسابرسی از رژیم ایران به خاطر نقض حقوق‌بشر و گروگان‌گیری (لایحه ببخشید). که این رژیم را موردحسابرسی قرار میده به خاطر نقضهای حقوق بشر و گروگان‌گیری افرادی مثل شهروندان آمریکایی که به ایران می‌روند. مثل یکی از آنها که الان ده ساله که در ایران الان به گروگان گرفته شده. من خواهان حمایت از قطعنامه ۶۷۶ هستم. و همچنین لایحه‌ای را که اینجا ارائه خواهیم کرد میخواهیم که حقوق‌بشر در جایگاه خودش قرار بگیره در سیاست خارجی آمریکا یعنی در مرکز سیاستهای ما در سطح بین‌المللی.

قاضی تد پو
شک نکنیم که تروریست شماره یک در جهان آخوندیه که حکومت را در دست داره و علیه مردمش سرکوب را به کار می‌برد. اون کسی است که بیش از همه تحت تعقیب باید باشه در جهان( یعنی خامنه‌ای) و تروریسم مسئولیتش با اونه. او به همراه سایر آخوندها سرکوب میکنه آنهم به طور خشونت‌باری مردم ایران رو که حقوق‌بشر خودشون را میخواهند استفاده کنند تا علیه حکومت دست به اعتراض بزنند. حکومت این رژیم در برابر مردم حد و مرزی نمی‌شناسد. به سکوت‌کشاندن این جنایات، تلاش رژیم برای مسدودکردن شبکه‌های اجتماعی مثل ایسناگرام و تلگرام. خشونتی در سکوت وجود داشته. ما باید مطمئن بشیم که این ابزار برای مردم ایران باز باشه؛ آنها دسترسی داشته باشند به شبکه‌های اجتماعی؛ در سال ۲۰۰۹ تعداد کسانی که دسترسی داشتند چند میلیون نفر بود. الان ۲۰میلیون نفر ظاهرا دسترسی دارند. دولت ما باید تضمین کنه که شرکتهای آمریکایی بتوانند این اجازه را به مردم ایران بدهند که جنایات رژیم ایران را مستند کنند. مردم ایران میتوانند تغییر را رقم بزنند خودشون ولی ما باید کمک کنیم به اونها با ارائه ابزار لازم و جنبش‌های دمکراتیکی که رژیم ایران اینقدر از آنها می‌ترسد. در سال ۲۰۰۹ مردم ایران قیام کردند علیه آخوندها ولی دولت ما تقریبا فقط نظاره کرد و سکوت کرد و به عنوان نظاره‌گر در کنار نشست. بحث بر سر آزادی و کرامت انسانی است. آمریکا باید به طور سیاسی، علنی و اقتصادی حمایت کند از مردم ایران و به آنها بگوید که ما دیگر بی‌عمل نخواهیم نشست و ما باید مجازات کنیم آخوندها و خود خامنه‌ای را به صورت اقتصادی به خاطر جنایاتی که انجام داده. (و اینچنین خواهد شد.)

شیلا جکسون لی از اعضای برجسته دموکرات در کنگره آمریکا
تشکر میکنم از دو نماینده حزب جمهوریخواه و دمکرات که هدایت این جلسه را برعهده دارند در مورد یک بحث بسیار مهم یعنی نبرد برای حقوق‌بشر و آزادی. دیروز من اینجا سخنرانی کردم روز گذشته. گفتم که رفته بودم پیش ایرانیان مقیم آمریکا در هوستون، در منطقه‌ای از هوستون و آنجا جمع شدیم گرد هم آمدیم و ما آمریکاییها تاکید کردیم که هیچ تفرقه و تفاوتی وجود نداره بین ما، وقتی بحث بر سر آزادی بیانه، وقتی آزادی برای همه برای دسترسی برای اعترا‌ض‌کردن و برای دمکراسی؛ امروز حمایتم را اعلام میکنم از قطعنامه ۶۷۶ و در برابر هزاران ایرانی که دستگیر شدند و چندین نفر که کشته شدند، نفرت خودم را اعلام میکنم. ما میدانیم که همه ما باید از جمله متحدانمان باید بایستیم و بپیوندیم به سخنانی که در این قطعنامه آمده برای تضمین اینکه تحریمهایی هدف قرار بده کسانی را که میخواهند معترضان را سرکوب کنند. جالبه که معترضان اکنون از طبقات پایینی و میانی هستند. وضعیت اقتصادی طبعا که تاثیر داره. مردم ایران نمی‌توانند زندگی بکنند نمیتوانند فرصتهای اقتصادی داشته باشند؛ جوانان ایران رشدی را شاهد نیستند و البته برای این رژیم اینها تعجب‌آور باشه و جوابی نداره که به آنها بده. جواب باید متحدانی از جمله آمریکا آنرا بدهند که تلاشی را به عمل بیاورند و از این اعتراضات حمایت کنند. لذا من امروز اینجا بلند شدم تا حمایت کنم از مردم ایران و خواست آنها برای اعتراض مسالمت‌آمیز. میخواهم که این رژیم محکوم بشه و ارتباطات مردم ایران بتواند ادامه پیدا کند و شرکتهای ما به نظرم بسیار مهمه که ارتباطات برقرار بشه. کارهایی که اینجا در آمریکا انجام بدیم برای ارائه تکنولوژی ارتباطات؛ این مسیله جلو پیش بره باید این را شامل کنیم تا شرکتهای ما حق مردم ایران را سلب نکنند تا بتوانند در راستای صلح، آزادی و حقوق‌بشر ارتباط برقرار کنند. زمان آن است که درهای آزادی به روی ایران باز بشود تا مردم ایران، ایرانیانی که اینجا مقیم هستند و آمریکا در کنار آزادی، کرامت و دمکراسی مردم ایران ایستاده‌اند.

جاش گات‌آیمر
تشکر می کنم از اد رویس و الیوت انگل بخاطر ارائه این قطعنامه خوشحالم که دو حزبی است و به سرعت هم به رای گذاشته می شود . انقلاب سال ۱۹۷۹ در نهایت تبدیل به گامی به عقب شد برای مردم ایران بعد از روی کار آمدن این رژیم. این رژیم از شروع حکومتش با ولی فقیه اش حقوق بنیادین حقوق بشر را از مردم سلب کرده است گزارشگر ویژه حقوق بشر اعلام کرد که این رژیم دست به نقض های متعدد حقوق بشری می زند. سرکوب می کند و دستگیر می کند مردم را به خاطر فعالیتهای مشروعشان. سرکوب مدافعان حقوق بشر،‌و همچنین اتحادیه های کارگری، اعدام مردم،‌شکنجه و اعدام نوجوانان ادامه دارد در ایران. و مردم از دادگاههای عادلانه برخوردار نیستند تبعیض علیه اقلیت ها مذهبی ادامه دارد حال شاهد اعتراضات در ایران هستیم مردمی که اعتراض دارند به اقدامات رژیم. در سراسر منطقه یک رژیم غیردمکراتیک اعتراض دارند به اقدامات رژیم. در سراسر منطقه یک رژیم ضد دمکراتیک که آرزوهای مردم ایران را از آنها سلب کرده است و از تروریسم حمایت می کند . مردم ایران با اعتراضات صلح آمیز حق دارند که خواهان آزادی و رهایی بشوند. همه مردم ایران تحت یک رژیم استبدادی به سر می برند. حکومتی که می خواهد تروریسم را در سراسر منطقه صادر کند و با رفع تحریمها به همین فعالیتهایش کمک کرده و سوخت رسانی کرده و حمایت از شبه نظامیان و عواملی در سوریه و لبنان،‌مثل رژیم اسد یا در یمن حمایت گسترده این رژیم از حزب الله و حماس مستند شده است و این رژیم تهدید می کند کشورهایی که حامی و متحد ما هستند در منطقه. ما باید از همه مردان و زنان شجاع در همه جا حمایت کنیم آنهای که علیه این رژیم تروریستی صحبت می کنند و اعتراض می کنند این قطعنامه سرکوب رژیم را محکوم می کند ما باید پیام روشنی به رژیم ایران بفرستیم که این رفتار در سراس خاورمیانه تحمل نخواهد شد زمان آن رسیده تا مردم ایران بتوانند از حقوق بنیادین خودشان برخوردار شوند. و یک حکومت دمکراتیک داشته باشند. از همه می خواهم که از این قطعنامه دو حزبی حمایت کنند تا به توقف تروریسم کمک کنیم.


اسکات پری

نکات ساده معنا و مفهوم زیادی دارند برای همین من حمایت میکنم از قطعنامه ۶۷۶ که پیام روشنی را می‌فرسته که آمریکا قویا محکوم میکنه دستگیری معترضان توسط رژیم یاغی حاکم بر ایران را. مردم ایران شایسته آزادی هستند؛ دولت قبلی شاهد اعتراضاتی بود که در ۸ سال پیش صورت گرفت و پشت کرد به آنها؛ جهان دید که ما پشت کردیم به تلاشهای آزادیخواهانه مردم ایران ولی دولت کنونی بلافاصله اعلام کرد و امروز هم شنیدیم که ما دیگر نمی‌پذیریم، مماشات نمیکنیم با تروریسم و به خاطر کمک مالی به حزب‌الله و حماس با آنها معامله نمی‌کنیم. این قطعنامه به این معنی است که ما در کنار مردم ایران هستیم که خواهان آزادی هستند، آزادی مثل ما.

آن واگنر

کنگره در کنار مردم ایران ایستاده است و من برای این اینجا سخنرانی می کنم که از مردم ایران تمجید کنم که برای آزادی و حقوق بشر دست به تظاهرات زده اند. ما فاصله زیادی داریم ولی قلبهایمان با مردم ایران است که صدایشان را بلند کرده اند که در نهایت آزاد خواهند شد از استبداد. مردم ایران علیه سواستفاده های این رژیم و سپاه پاسداران آن اعتراض می کنند. ما باید از خشم آنها حمایت کنیم با تحریم و مجازات سپاه پاسداران . باید با همکارانمان کار کنیم و با متحدانمان تا تصاویر این معترضان را بتوانیم به تصویر بکشیم. آمریکا دوست مردم ایران است ما خوشحالیم که از آرزوهای آنها برای آزادی و عدالت حمایت کنیم. و در کنار آنها ایستاده ایم در حالیکه آنها به خیابانها آمده اند و خواهان پایان سرکوب هستند

لی زلدین عضو کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان
من امروز در حمایت از قطعنامه حمایت از فریاد مردم ایران برای دموکراسی اینجا صحبت میکنم، دهها هزار ایرانی به خیابان آمدند تا اعتراض کنند علیه سرکوبگری رژیمی که روحانی رئیس جمهور آن هست رژیم ایران به جای اینکه اهمیتی به مردم ایران بدهد همه ثروت و تلاشش را برای کشتن معترضان و قطع کردن اینترنت و ارتباطات آنها خرج میکند ما این راه را قبلا طی کرده ایم این شانس دوم ما است.
مردم ایران به ما می نگرند و میخواهند که این بار به جای سکوت شاهد حمایت کامل از سوی ایالات متحده باشند ما در همبستگی با میلیونها مردم ایران می ایستیم که خواهان این حمایت هستند مردم ایران ... اد رویس از حامیان بزرگ آنهاهست که رئیس کمیته امور خارجی است که این نبرد ادامه دارد و من از این قطعنامه حمایت خواهم کرد