Instagram

امروز ما در کنار مردم ایران ایستاده‌ایم.

کنار مردمی که در اعتراضات مشروعی علیه یک رژیم سرکوبگر و فاسد ایستاده‌اند یک نکته متناقض اینجا هست، جالب؛ اینها مردم بزرگی هستند، همچنانکه کوروش بزرگ بود که اولین منشور حقوق‌بشر را تدوین کرد. وقتی وارد سازمان ملل می‌شوید این منشور را مشاهده می‌کنید. این سندی بود برای حفاظت از سایر فرهنگها؛ ارزشهای حقوق‌بشری که او پایه‌گذاری کرد برای همه مردم، حمایت از فرهنگ، به رسمیت‌شناختن این که بهتر است عشق بورزیم تا بترسیم. اینها همه ارزشهایی است که الان هم پابرجاست در فرهنگ غنی ایرانی. ما در جوامع آزاد زندگی میکنیم و خیلی مدیون هستیم به مردم ایران. آنها پایه‌گذار این فرهنگ هستند، آنها کسانی هستند که صاحب این ارزشها و ایده‌آلها هستند که اروپایی‌ها را اول الهام بخشید و همچنین رهبران دولت خود ما؛ مثل توماس جفرسون در آمریکا را هم بهشون الهام بخشید. اینها آرمانهایی است که کوروش بزرگ اول از همه پایه‌گذاری کرد. حالا جالب است که مردم ایران همین الان از حقوق بسیار کمتری از بنیانگذاران این حقوق برخوردار هستند. از کوروش تمجید شد به خاطر حمایتش از حقوق اقلیتها. حالا وضعیت سرکوب در ایران را امروز مشاهده کنید که چه وضعیتی دارند اقلیتهای مذهبی و قومی: از آذربایجانها تا بلوچها، تا کردها، تا اعراب، تا بهایی‌ها و مسیحیان و زرتشتی‌ها.

میدانید که مقامات این رژیم همواره حقوق پایه ای را سلب می‌کنند از این افراد؛ و با ارعاب و دستگیری و خشونت به آنها پاسخ میدهند و نمیدانید که؛ اگر نمی دانید چه نوع خشونتی هست بروید با خود مردم ایران صحبت کنید که شکنجه را تجربه کردند در زندان‌های رژیم. در حالی که آنها درد و رنج می‌کشند علتش این هست که آنها تلاش میکنند توجه بیشتری را قرار بدهند بر سرکوبگری این رژیم. و این مردم جوان خواهان حقوق‌بشر هستند. آنها ایستاده اند برای فرهنگ تمجیدشده مردم ایران، برای حقوق‌بشر. این قطعنامه روشن می‌سازد که (آمریکا) مجلس نمایندگان آمریکا تماما از کسانی حمایت می‌کند که به خیابانها آمده‌اند در ایران تا از حقوق بنیادین خودشون استفاده کنند: حقوق تجمع، بیان؛ ما به آنها می‌پیوندیدم در این امید که بتوانند کمک کنند به ظهور یک دولتی که آزادانه و دمکراتیک انتخاب شده باشه.

سیستم دمکراتیک در ایران، (این حمایت) وظیفه اخلاقی ماست که حمایت کنیم از کسانی که جان خودشون را به خطر میاندازند در فراخوان به آزادی و یک جامعه آزاد. به همین دلیل این قطعنامه به همه کشورهای دمکراتیک فراخوان میدهد که به ما بپیوندند در حمایت روشن از حق مردم ایران برای زندگی در یک جامعه آزاد. همه ما با یک انتخاب روشن مواجهیم و همه ما در کنار معترضان ایستاده‌ایم، در کنار کسانی ایستاده‌ایم که خواهان حقوق و فرصتهای بنیادین هستند؛ ما در کنار سرکوبگران نخواهیم ایستاد. کسانی که ثروت این ملت بزرگ را سرقت میکنند تا دست به خشونت در خارج بزنند.

حمایت از مردم ایران یک ضرورت استراتژیک است. این مردان جوان و زنان جوان علیه سپاه پاسداران ایستاده‌اند، علیه مداخله‌گری آن در سوریه و لبنان. باید به آنها بپیوندیم تا خواهان توقف تنها و بزرگترین منبع ناامنی در خاورمیانه بشویم( یعنی رژیم ایران). و این ایدئولوژی که این رژیم ترویج میکند. در ایستادن کنار مردم ایران باید توضیح بدهیم که آنها هدف تحریمهای ما نیستند؛ تحریمهای آمریکا سرکوبگری و مداخله‌جویی رژیم را هدف قرار میدهد نه مردم ایران را. کنگره اختیاراتی را داده تا مجوز تکنولوژی داده بشه به مردم ایران تا بتوانند آزادانه صحبت کنند.

امروز ما فراخوان بدهیم به آژانسهای مربوطه تا سرعت ببخشند به این مجوزها. آمریکا همچنین باید تلاشهایش را در رابطه با ایران افزایش بدهد؛ پیامی از امید و حمایت بدهد به جوانان که بدانند این بحثها امروز در مجلس نمایندگان آمریکا در رابطه با همین موضوع است. مردم ایران باید بدانند که تنها نیستند در مبارزه شان برای آزادی. از شرکتها می‌خواهیم درخواستهای رژیم ایران را برای مسدودکردن مردم ایران از شبکه‌های اجتماعی رد کنند. این تکنولوژیها وقتی به تقویت مردم منجر بشوند در بهترین وضعیت استفاده شده‌اند آنهم علیه رژیمهای سرکوبگر. ما میتوانیم کارهای بیشتری انجام بدهیم و من استقبال میکنم از ارائه لایحه ناقضان حقوق‌بشر توسط مایکل مک‌کال و تد دویچ. از جمله گروگانگیری آمریکاییها و سایر خارجی‌ها؛ بسیاری از آنها اصلیت ایرانی دارند که برای دیدار با خانواده‌شان به ایران رفتند. من همچنین کار میکنم تا لایحه ای را ارائه کنیم که هدفش مشابه هدف کسانی است که با شجاعت به خیابان آمده‌اند در ایران: یعنی خارج‌کردن سپاه پاسداران از کنترلش بر اقتصاد ایران و اینکه میاد قدرت مردم ایران را میگیرد و در سوریه و جاهای دیگر خرج می‌کند. ما اکنون فرصت بسیار عالی‌ای داریم باید کار کنیم، مردم ایران را تقویت کنیم، این رژیم فاسد را هدف قرار بدهیم که سرکوب میکند مردم ایران را؛ با تصویب این قطعنامه ما اعلام میکنیم که آمریکا در کنار مردم ایران ایستاده است.