Instagram

یک عضو شورای پول و اعتبار رژیم اعتراف کرد که بانک‌های بزرگ دنیا از همکاری با نظام خودداری می‌کنند و به دلیل عدم شفافیت مالی، شرایط ارتباط بانک‌های ما با بانک‌های تراز اول دنیا فراهم نیست.

این کارگزار رژیم افزود: پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای تحقق روابط اقتصادی و بانکی پس از توافق هسته‌ای محقق نشده. همکاری‌های محدودی در زمینه بانکی صورت گرفته ولی این حجم از همکاری‌ها پاسخگوی نیاز ما نیست.

وی خاطرنشان کرد، ارگان جهانی مبارزه با پولشویی اف.آ.تی.اف در آخرین نشست خود به نظام تا ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ مهلت داد که تمامی اقدامات مورد نظر این نهاد را انجام دهد.