یک گرداننده نهاد اعمال سانسور موسوم به «شورایعالی فضای مجازی» اعلام کرد، «مسدود شدن کانال‌های ضد انقلاب تصمیم کارگروه فیلترینگ است» و اگر امکانپذیر باشد این کانالها فیلتر می‌شوند.

به گزارش رسانه‌های حکومتی، «فیروزآبادی، دبیر شورایعالی فضای مجازی درباره اینکه آیا کانال‌های ضدانقلاب فعال فیلتر می‌شوند، اظهار داشت: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مشغول هستند و اگر بتوانند فیلتر می‌کنند».
وی تأکید کرد که همه باندهای حکومتی بر سر اعمال سانسور در فضای مجازی «یکصدا» هستند و «در اعمال قانون اگر مشکلی وجود دارد باید برطرف شود».

این کارگزار اعمال سانسور رژیم درباره اقدامات سرکوبگرانه برای جلوگیری از پخش اخبار و اطلاعات گفت: «برخی از موارد را نیروی انتظامی درخواست می‌دهد و برخی را هم وزارت اطلاعات یا قوه قضاییه پیشنهاد فیلتر شدن کانال‌ها را می‌دهند که در مورد بحث، تبادل‌نظر و رأی گیری قرار می‌گیرد و معمولا موافقت می‌شود».
وی افزود: «فیلترینگ کانال‌های ضد انقلاب یک اقدام جاری است... کارگروه فیلترینک هر تصمیمی را بگیرد، فورا انجام می‌شود».