Instagram

یک روزنامه باند روحانی به نام اعتماد نیز با سوز و گداز بسیار با عنوان «تکرار تاریخ از ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۷ / ادعای جدید: «سایتهای مخفی هستهای (نظام) که در مسیر توسعه سلاحهای اتمی هستند فاش شدند» نوشت:

سازمان مجاهدین خلق درست چندساعت پیش از اعلام تصمیم دونالد ترامپ، درباره سیاست جامع دولتش در قبال (نظام) رسانه امریکایی فاکس‌نیوز گزارشی اختصاصی از یافته‌هایش در مورد ابعاد متفاوت برنامه هسته‌ای ایران داده است.
این روزنامه باند روحانی افزود: (علیرضا جعفرزاده گفته است) در همه این سالها برنامه صلح آمیز هستهای (رژیم) ایران پوششی برای برنامه های نظامی این کشور در حوزه هستهای بوده است اما حقیقت این است که ابعاد نظامی در حقیقت قلب برنامه هستهای ایران هستند... بخشهای نظامی ایران که در آنها تحقیقات درمورد بمب هستهای انجام شده در طول سالیان گذشته هم تغییر نام و هم تغییر مکان دادهاند.