آخوند علم الهدی، امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در مشهد، وحشت حکومت آخوندی را از این که فضای مجازی به محلی برای اعلام نفرت و انزجار مردم از سران حکومت آخوندی تبدیل شده است برملا کرد.

وی گفت: «اما در فضای مجازی چنان واداده ایم, چنان ولنگاریم که فضای مجازی رو میدان درست کردیم, برای جنگ نرم دشمن و هیچ دفاع نرمی در مقابل جنگ نرم دشمن نداریم.
امروز فضای مجازی رو باید پلیس فتا قبضه کند...
توی فضای مجازی حتی سران قوای ما امنیت ندارند, مسئولین بزرگ کشور و نظام ما امنیت ندارند, بایستی حیثیت و ابرو و عرض یک رئیس قوه, در فضای مجازی مورد دستبرد و تجاوز قرار بگیرد و مورد اهانت واقع بشود و اصلا دستگاه های اجرایی کشور به روی خودشون نیارند, این درسته؟»