Pin It

نخستین روز از نمایشگاه قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ بعد از ظهر چهارشنبه در شهرداری منطقه ۱ پاریس برگزار شد.

در این نمایشگاه که در ۲۹ مین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی و سالگرد جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام ۶۷ برگزار شده، و بمدت دو روز ادامه خواهد یافت،‌تصاویری از شهیدان قتل عام شده با فتوای خمینی دژخیم، مزارهای دستجمعی شهیدان و همچنین اسناد فتوا و دستورات خمینی برای قتل عام زندانیان، تصاویر و سابقه اعضای هیئت مرگ خمینی در تهران و برخی شهرهای دیگر در معرض بازدید گذاشته شد.

در نمایشگاه قتل عام زندانیان سیاسی در شهرداری منطقه ۱ پاریس، بازدید کنندگان با امضای دفتر یادبود، حمایت خود را از فراخوان به محاکمه سران رژیم آخوندی بعنوان مسئولان اصلی قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و دیگر آمران و عاملان این جنایت بزرگ علیه بشریت اعلام کردند.
نمایشگاه دو روزه قتل عام زندانیان سیاسی در شهرداری منطقه یک پاریس که روز چهارشنبه آغاز بکار کرد، روز پنجشنبه ۲۶ مردادماه ـ ۱۷ اوت ادامه خواهد یافت.