Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

رژیم ضدبشری آخوندی در روز پنجشنبه ۱۹ مرداد دست کم ۱۳ زندانی را به دار آویخت.

۱۱ تن از آنان در یک اقدام سبعانه به طور جمعی در زندان بیرجند اعدام شدند. یکی از زندانیان که در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد علیرضا تاجیکی نام داشت. او زندانی جوانی بود که به هنگام بازداشت ۱۵ ساله بود و پس از تحمل شش سال حبس در زندانهای قرون وسطایی رژیم و بارها قرار گرفتن در معرض اعدام سرانجام بر اساس پرونده یی پر ابهام و با نادیده گرفتن درخواست مکرر خانواده اش برای اعاده دادرسی به چوبه دار آویخته شد. یک زندانی نیز در متی کلای بابل (استان مازندران) اعدام شد.
‌امواج فزاینده سرکوب و بیلان نزدیک به ۳۱۰۰ اعدام در کارنامه آخوند روحانی، رئیس جمهور به اصطلاح میانه رو رژیم، نشانگر آن است که اعتدال و میانه روی در بربریت حاکم بر ایران سرابی بیش نیست. نظام ولایت فقیه که ننگ بشریت معاصر است باید از خانواده ملل طرد شود و سران آن به خاطر جنایت علیه بشریت در محاکم بین المللی در مقابل عدالت قرار گیرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۹مرداد ۱۳۹۶ (۱۰ اوت ۲۰۱۷)