یوزو رادوش - نماینده پارلمان اروپا، وزیر دفاع پیشین کرواسی

می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم تا بهترین آرزوهایم را برای گردهمایی ایران آزاد در پاریس در روز اول ژوئیه ابراز بدارم.
ما در پارلمان اروپا سمپاتی بسیاری با مقاومت ایران داریم. خود من تحت دیکتاتوری زندگی کرده‌ام و درک می‌کنم که حضور در مقاومت به چه معنی است.
رهبر اپوزیسیون ایران خانم مریم رجوی چندین‌بار به پارلمان اروپا آمده است و ما از اهداف او برای یک ایران دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت حمایت می‌کنیم.
می‌دانم که ایرانیان در گردهمایی اول ژوئیه پاریس برای فراخوان به تغییر رژیم شرکت خواهند کرد، چون تحت حکومت آخوندها هیچ دموکراسی وجود ندارد.
انتخابات اخیر هم فقط یک نمایش بود، هیچ نماینده‌یی از اپوزیسیون در آن حضور نداشت. لذا باید با هم کار کنیم تا صدای مردم ایران باشیم که در این سالیان این‌قدر سختی کشیده‌اند.
برای همه شما بهترین آرزوها را برای یک گردهمایی موفق در پاریس دارم.

فابیو لاوانیو - نمایندة پارلمان ایتالیا
گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس نقطه تجمع و نقطة اتکای ایرانیانی است که در خارج زندگی می‌کنند. حضور گستردة پارلمانترها و شخصیت‌های مهم اروپایی و بین‌المللی در این گردهمایی از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است؛ این یک همبستگی جهانی با مقاومت ایران است که سال‌هاست مبارزه برای آزادی و دموکراسی را در کشورش به پیش می‌برد. آزادی و دموکراسی چیزی است که باید روزمره و لحظه‌مره با آن زندگی کرد. بنابراین پرچم آزادی و دموکراسی که مقاومت ایران برای یک ایران آزاد و مدرن برافراشته، بایستی مورد توجه همه قرار گیرد و این آن چیزی است که ما دنبال خواهیم کرد؛ چون همبستگی ما شکلی نیست بلکه عمیقاً اساسی و پایه‌یی است. زیرا پر واضح است که در سال ۲۰۱۷ و در این منطقة حساس و استراتژیک جهان و نیز برای ملت مهمی مثل ملت ایران حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان نمی‌تواند نادیده گرفته شود. زنان نه فقط نیمی از جامعه هستند، بلکه بخش اساسی و پایه‌یی آن‌را تشکیل می‌دهند.
آن‌طور که من دربارة مقاومت شما مطالعه کرده‌ام، ۵۲ درصد اعضای پارلمان این مقاومت را زنان تشکیل می‌دهند. پس می‌بینیم بیش از نیمی از اعضای این ارگان شما زنان هستند. این نشان‌دهنده اهمیت مبارزة شما و درستی راه شما است، چون زن‌بودن، یک عنصر اصلی و کلیدی برای گذار به آزادی و کسب حقوق تمامی آحاد مردم است.

کریستینا ریس - نویسنده و هماهنگ‌کنندة امور زنان در کلیسای انگلستان
مایلم صدای خودم را به صدای همة آنهایی اضافه کنم که از رئیس‌جمهور برگزیدة شورای ملی مقاومت ایران خانم مریم رجوی حمایت می‌کنند و همة افرادی که برای یک ایران آزاد و دموکراتیک به‌ سختی تلاش می‌کنند. ما می‌دانیم که انتخابات اخیر (در ایران) آزاد و عادلانه نبود. همین‌طور می‌دانیم که دو نامزد اصلی سابقة وحشتناکی از خشونت علیه مردم خودشان دارند و می‌دانیم که روحانی در دورة اول نزدیک به ۳۰۰۰ اعدام داشت.

ما می‌دانیم که این مشت، نمونه‌یی از خروار آن چیزی است که در کشور ایران می‌گذرد؛ وحشی‌گری و دستگیری حتی کودکان، از پسر و دختر که دستگیر و در زندان نگه داشته می شوند تا به ۱۸ سالگی برسند و اعدام شوند. ولی امیدی وجود دارد، هزاران و هزاران نفر هم‌اکنون نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان هستند که می‌دانند این وضعیت می‌تواند تغییر کند و مقاومت ایران در انتخابات اخیر خاری در چشم رژیم بود شرایط تغییر خواهد کرد و آخوندها نمی‌توانند آن کاری را که سال‌ها می‌کرده‌اند ادامه بدهند. بنابراین قاطعانه از خانم مریم رجوی و همة کسانی که برای یک ایران آزاد و دموکراتیک تلاش می کنند حمایت می کنم. من از همه کسانی که در گردهمایی پاریس خواهند بود، همه کسانی که خواستار ایجاد تغییر در ایران هستند و همة آنهایی که خواستار پایان‌دادن به حاکمیت وحشت و ترور هستند حمایت می‌کنم. می‌خواهم افرادی که دیدگاه‌های انساندوستانه دارند و دیدگاه‌هایی دارند که به‌نفع همة مردم است بتوانند حکومت کنند و به مردم ایران خدمت کنند. مایلم از شما تشکر کنم که به من این فرصت را دادید تا صدایم را به صدای بسیاری دیگر اضافه کنم و می‌دانم که افراد بسیار زیادی از انگلستان، سایر کشورهای اروپا، آمریکا و از سراسر جهان در گردهمایی پاریس شرکت خواهند کرد. برای همگی شما آرزوی موفقیت می‌کنم.

اینگوالد گودال – نمایندة پیشین پارلمان نروژ
من در دوران جنگ دوم جهانی در کشور نروژ بزرگ شدم و این جنگ را به‌یاد دارم، زمانی که نروژ توسط آلمانی‌ها اشغال شده بود و شرایط بسیار بدی بر اینجا حاکم بود. از بعد از آن، من از همة کسانی که برای آزادی و دموکراسی مبارزه می‌کنند، حمایت می‌کنم. من سال‌ها پیش با مقاومت ایران آشنا شدم و فهمیدم که آنها چه‌کار می‌کنند و از آن موقع به بعد، از این مقاومت حمایت کرده‌ام.
چند سال پیش وقتی خانم مریم رجوی به نروژ آمده بودند، دیدیم که ایشان شخصی بسیار خونگرم و با ذکاوت هستند؛ برای من مایه خوشحالی بسیار است که از او حمایت می‌کنم و بسیار خوشحالم که دوباره می‌خواهم در گردهمایی بین‌المللی پاریس شرکت کنم. دوست دارم و امیدوارم که سال آینده این برنامه در ایران برگزار شود.