با بالا گرفتن جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام زندانیان سیاسی در داخل کشور و در سطح بین المللی، رژیم آخوندی در صدد از بین بردن آثار قتل عام ۶۷ بر آمده است.

یکی از این اقدامات تخریب گورهای جمعی شهیدان در شهرهای مختلف است.

در مشهد یک گروه ۱۰ نفری از دژخیمان با استفاده از ماشین آلات سنگین مانند تراکتور و غلطک، گورهای جمعی شهیدان مجاهد خلق در گورستان بهشت رضا را تخریب می کنند. دژخیمان در دو کانکس در محل مستقر شده و به طور شبانه روزی به کار اشتغال دارند. آنها با صاف کردن این مزارها، می خواهند قبور جدیدی در محل درست کنند تا هیچ اثری از گورهای جمعی شهیدان دهه ۶۰ و قتل عام شدگان ۶۷ باقی نماند.

علاوه بر تخریب گورهای جمعی، رژیم آخوندی در صدد از بین بردن قبرهای دیگر شهدای مجاهد خلق در سه قطعه مختلف بهشت رضا است.

قابل توجه است که مقدرات شهر مشهد و استان خراسان رضوی در دست دو تن از هارترین آخوندهای باند خامنه ای است. یکی آخوند ابراهیم رییسی کاندیدای ریاست جمهوری و عضو فعال کمیته چهار نفره ای که از سوی خمینی مامور اجرای فرمان قتل عام زندانیان مجاهد شده بود. دیگری آخوند وحشی احمد علم الهدی نماینده خامنه ای در مشهد.

در رخدادی دیگر، در اهواز، دژخیمان به منظور از بین بردن مزارهای شهیدان اقدام به تعریض جاده کردند. در جریان خاکبرداری از زمینهای انتهای فاز ۲ پادادشهر و بلوار بنکدار اهواز آثار اجساد تلنبار شده در یک گور جمعی که با سیمان پوشیده شده بود نمایان شد. عوامل رژیم به سرعت گورهای جمعی را با خاک پوشاندند و به عملیات تعریض این خیابان ادامه دادند.

مقاومت ایران عموم مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را به محکوم کردن این اقدام ضدبشری و اقدام فوری برای جلوگیری از نابودی اسناد و شواهد و آثار اعدامهای جمعی و قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ فرا می خواند. جانیان حاکم بر ایران که یک قلم اعدام ۱۲۰ هزار سیاسی را در پرونده خود دارند باید به خاطر جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۴ خرداد ۱۳۹۶ (۴ ژوئن ۲۰۱۷)