Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

طوفان شن امروز دوشنبه ۱ فروردین ۹۶ حوالی ساعت ۱۹۰۰ در ریگان از توابع ایرانشهر شدت گرفت و باعث کاهش دید افقی و مسدود شدن مسیر های اصلی شده است .

در این طوفان خودروهایی که در تردد بودند گرفتار توفان شن شدند براساس نقشه های هواشناسی وزش توفان شن و گرد و غبار همچنان در این شهرستان ادامه دارد. شهرستان ریگان یکی از کانون های بحرانی فرسایش بادی و ریزگردهاست که در 285 کیلومتری شرق کرمان قرار دارد.