Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

خودزنی جمعی زندانیان سالن ۱۱ زندان گوهردشت کرج در اعتراض به شکنجه

روز یکشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۵ زندانیان عادی بند ۴ سالن ۱۱ زندان گوهردشت کرج پس از روزها شکنجه فیزیکی و روانی در اقدامی اعتراضی دست به خودزنی گروهی زدند که تعدادی از این زندانیان به علت وخامت جسمانی به بهداری زندان اعزام شدند. دژخیمان امنیتی و رئیس جنایتکار زندان گوهردشت در یک اقدام ضدانسانی به صورت وحشیانه با گارد سربازان و مزدوران شکنجه گر به سالن ۱۱ یورش برده و زندانیان را با باتوم مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند.

لازم به یادآوری است که این زندانیان به بهانه کلاه زن در سالن ۱۱ بند ۴ جمع آوری شده اند و از تمام امکانات زندان از قبیل بهداشت و درمان٫... محروم هستند.
دژخیمان زندان برای سرپوش گذاشتن به جنایات وحشیانه و سیستماتیک خود در زندانها و بازداشتگاهها با طرح موضوعات ایذایی سعی در انحراف افکار عمومی دارند. همان گونه که قبلا تحت لوای طرح برخورد با اراذل و اوباش و طرح ریزی زندان کهریزک و بازداشتگاههای دیگر را به وجود آوردند.
قتل ستار بهشتی در بازداشتگاه ٫ اکبر محمدی در ۳۵۰ اوین٫ شاهرخ زمانی، افشین اسانلو، منصور رادپور، علیرضا کرمی خیرآبادی در بند ۴ سالن ۱۲ زندان گوهردشت همچنین امیر ساران و ولی الله فیض مهدوی در فرعی ۵ بند ۲ گوهردشت و ده تن دیگر و این فشارها و شکنجه ها همچنان ادامه دارد.
در ادامه تشدید فشارها بر زندانیان سیاسی بند ۴ سالن ۱۲ زندان گوهردشت نیز بار دیگر دستگاههای پارازیت دوباره راه اندازی شده اند و این علاوه بر آن است که تمام پنجره ها با آهن بسته اند و این امر باعث بروز فشارهای عصبی، سردردهای مزمن، معده درد، پادرد و ... بر زندانیان شده است.