اسکای نیوز: کنفرانس پاریس به ابتکار کمیتة دمکراتیک فرانسوی ـ ایرانی برگزار شد که در آن اپوزیسیون سوریه و سیاستمداران عرب و پارلمانترهای فرانسوی و اروپایی شرکت کردند.
مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت: «در تهران راه حلی جز با سرنگونی رژیم آخوندی وجود ندارد. این رژیم بسیاری از کشتارها را در داخل و خارج ایران مرتکب شده است».
خانم رجوی افزود: حرکتهای اعتراضی در ایران علیه رژیم آخوندی در پایتخت و در سایر شهرهای ایران افزایش یافته است.
مریم رجوی به حسابرسی از مقامهای رژیم ایران بخاطر جنایت هایشان علیه مردم ایران فراخوان داد و گفت: «دخالت رژیم ایران در سوریه و عراق منجر به وخامت اوضاع امنیتی در منطقه شده و در ظهور شبکه تروریستی داعش نقش داشته است».
سایت اسکای نیوز - ۶ آذر۹۵

تلویزیون اسکای نیوز در گزارش دیگری از این کنفرانس گفت:
«در پاریس گردهمایی اپوزیسیون ایران برگزار شد و اقدامات قانونی و سیاسی مورد نظر برای محاکمه رژیم ایران در مقابل جنایتهایی که در ایران وسوریه مرتکب می شود مورد بحث قرار گرفت. در این گردهمایی مخالفین سوریه و سیاستمداران عرب و پارلمانترهای فرانسوی و اروپایی شرکت داشتند».
گزارشگر اسکای نیوز از محل برگزاری کنفرانس در گزارش خود گفت: «اغلب کسانی که در این جمعیت شعار می دهند (جمعیت شعار اسقاط نظام را می دهند) زبان عربی را بلد نیستند ولی معنی این شعار را خوب می دانند. آنها بدین صورت تمایل شان برای تغییر رژیمی را نشان می دهند که ظلم های زیادی به آنها ازجمله همسایگانشان، کرده است».
 
مریم رجوی گفت: «همه باید بدانند که هرگونه راه حل برای پایان دادن به جنگ و از بین بردن کابوس داعش مشروط به متوقف کردن دخالت های رژیم ایران در منطقه و بخصوص در سوریه است. همکاری با آخوندها برای مقابله با داعش یک فاجعه است.
… پارلمانترهاومسئولین سابق غرب وعرب به شاهدین جوانی گوش دادند که از ایران آمده بودند، جوانانی که سالها به اتهام عقیده و مخالفت شان با رژیم در زندانهای ایران بودند یکی از این جوانان شبنم مدد زاده است که در دانشگاه دستگیر شده و پنج سال زندانی و شکنجه شده و رژیم ایران در مقابل چشمان او، برادرش را شکنجه کرده است.
شبنم مدد زاده گفت: به اتمام عقیده ام مرا دستگیر کردند و سالها زیرشکنجه فیزیکی و روانی بودم و چهره واقعی رژیم را شناختم وتصمیم گرفتم که صدای زندانیان باشم.
گزارشگر تلویزیون اسکای نیوز در ادامه گزارش خود پس از نمایش تصاویری ازرنج کودکان سوری گفت: اشکهای این زن بعد از پخش ترانه ای در باره کودکان سوریه که سکوت جامعه جهانی را محکوم می کردند سرازیر شده است. در این سالن سوریه نیز بی نصیب نمانده است و سوریه و یمن نمونه ای آشکار از دخالت ایران در کشورهای منطقه می باشند.
سازمان دهندگان این گردهمایی می گویند این فریادی برای عدالت خواهی است و خواستار محاکمه بین المللی مقامات رژیم ایران هستند که اعدام مخالفان شان در ایران را ادامه می دهند ودر سوریه دست به جنایت ضد بشری می زنند».

تلویزیون اورینت: «با ابتکار عمل کمیته فرانسوی دمکراسی برای ایران و با همکاری کمیته حقوق بشر در ایران، یک کنفرانس بین المللی در پاریس برگزار شد و خواستار متوقف شدن نقض حقوق بشر در ایران و احاله پرونده اعدام ها به دادگاه جنایی بین المللی شدند.
مریم رجوی رئیس جمهور اپوزیسیون ایران خواستار برداشتن مصونیت از رژیم آخوندی ومحاکمه آن بدلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت در ایران و سوریه شد. وی خاطر نشان کرد که فروپاشی این رژیم و ناتوانیش در کنترل جامعه بعد از گسترش اعتراضات مردمی در داخل و خارج روشن شده است بخصوص بعد از شکست توافق اتمی که تاثیراتش در پهنه سیاسی و اقتصادی بارز شده است.
طاهر بومدرا از سخنرانان این کنفرانس گفت: آنچه در ایران گذشته خارج از کادر دادگاه بین المللی است پرونده رژیم ایران باید به شورای امنیت و سپس به دادگاه احاله داده شود.
تلویزیون اورینت در گزارش دیگری از این کنفرانس گفت: مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران همبستگی کاملش با مردم سوریه در پایداریش علیه رژیم اسد و رژیم ایران را اعلام کرد».
تلویزیون اورینت- ۷ آذر۹۵