کمیته دوستان ایران دمکراتیک درکانادا متشکل از پارلمانترها و شخصیت های کانادایی مدافع حقوق بشر

یک حمله موشکی دیگر با بیش از 80 موشک به دستور رژیم ایران در 29 اکتبر علیه ساکنین لیبرتی صورت گرفت که حداقل 23 کشته و بسیاری مجروح بر جای گذاشت.
این حمله یکی دیگر از پیامدهای قابل پیش بینی عمل نکردن غرب علیه جنایات علیه بشریت قبلی در لیبرتی و اشرف بود.
ما به دنبال حمله موشکی دسامبر 2013 در کمپ لیبرتی هشدار دادیم که: «این چهارمین حمله موشکی در کمپ لیبرتی بود، اما آخرین آن نخواهد بود مگر اینکه سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا، هشدارهای مکرر بسیاری از اعضای پارلمان، اعضای کنگره، سناتورها و چهره های قضایی و نظامی برجسته در اروپا و ایالات متحده را جدی بگیرند و به چنین فجایعی پایان دهند... «
 حالا پس از کمتر از دو سال، این هشدار به یک کشتار دیگر منجر شد.
مصونیت جنایتکاران از مجازات و عدم پاسخگویی دولت ایالات متحده و سازمان ملل متحد، با وجود تعهدات قانونیشان برای حافظت از ساکنان و در واقع مماشات غرب نسبت به یک رژیم وحشی به بهای جان انبوه بی گناهان باید پایان یابد، در مورد وعده ها و موافقتنامه های مکتوب که اساس جابجایی ساکنان اشرف به کمپ لیبرتی بوده است، باید جدی باشیم
ما از دولت جدید کانادا، می خواهیم که برای اطمینان از امنیت لیبرتی اقدام کند و دولت عراق را مسئول آخرین حمله بداند. چشم انداز یک توافق هسته ای نباید راه را برای نادیده گرفتن نقض حقوق بشر و بی عملی در رابطه با اعمال رژیم ایران و عواملش در منطقه هموار سازد.
دیوید کیلگور
رئیس مشترک کمیته دوستان ایران دمکراتیک درکانادا