دانشجويان دلير دانشگاه خواجه نصير طوسي، تظاهرات ضدحكومتي برپا كردند.
صبح روز يكشنبه دانشجويان دانشگاه تهران تظاهرات ضد حكومتي برپا كردند. اين تظاهرات با تجمع اعتراضي دانشجويان دانشکده برق وکامپيوتر، در اعتراض به بازداشت يك دانشجوي اين دانشكده به نام مهرداد بزرگ شروع شد. دانشجويان معترض سپس دست به راهپيمايي زدند و اعلام كردند تا آزادي دانشجويان زنداني، به حرکت اعتراضي خود ادامه خواهند داد.
مهرداد بزرگ به همراه شش دانشجوي ديگر روز پنجشنبه گذشته دستگير شد. دستگير شدگان به مکان نامعلومي منتقل شدند.

 دانشجويان دانشگاه اروميه در اعتراض به كمبود امكانات دانشگاه كه موجب فوت چهار تن از دانشجويان اين دانشگاه شد، در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه تحصن كردند. آنها خواستار بركناري كارگزاران رژيم در دانشگاه بخاطر عدم توجه به مشكلات خوابگاه دانشجويي شدند. لازم به يادآوري است، در تاريخ 18مهر سال جاري نيز سه تن از دانشجويان دانشكده فني دانشگاه اروميه به نامهاي سينا تهراني، علي قاسمي و محمد جباري بر اثر گاز گرفتگي جان خود را از دست دادند.

رژيم آخوندي در وحشت از خيزش 16 آذر، فشارها و اقدامات سركوبگرانة خود را بر روي دانشجويان دانشگاههاي مختلف افزايش داده است.
براساس گزارش رسيده از تبريز، علاوه بر رسول عالينژاد  و بهروز فريدي، تعداد ديگري از دانشجويان نيز به بهانة شركت در خيزش 13 آبان دستگير شدند و به تعدادي ديگر حكم اخراج موقت داده شده است.
بيش از 40 دانشجو نيز به كميتة سركوبگر انضباطي احضار شدند كه به 8 نفر از آنان حكم تعليق از تحصيل داده شد. 120 نفر از حق داشتن خوابگاه محروم شدهاند. همچنين 10 دانشجوي ديگر تا اطلاع ثانوي و به مدتي نامعلوم از ادامة تحصيل محروم شدند و اجازة ورود به دانشگاه و خوابگاه را ندارند. براساس همين گزارش تعداد ديگري از دانشجويان از طريق تلفن به وزارت بدنام اطلاعات احضار و مورد تهديد قرار گرفتند.
گزارش ديگري حاكيست كه 13تن از دانشجويان دانشگاه علامه دستگير شدند.
‌عليرضا موسوي، احمد ميرطاهري، عليرضا زرگر، حميد قهوه‌چيان، امير کاظم‌پور و ياسر معصومي، در يک کافي‌شاپ بازداشت شده‌اند.
سورنا هاشمي، البرز زاهدي، فرزان رئوفي، احسان دولتشاه، سينا شکوهي، مهرداد بزرگ و عباس حکيم‌زاده نيز بازداشت شدند و به زندان اوين منتقل گرديدند.