به گزارش آژانس ايران خبر یکی از دانشجویان دختر دانشگاه یزد به طرز مشکوکی درگذشت. عصر روز چهارشنبه بیست و سوم دی ماه یکی از دانشجویان دختر دانشگاه یزد که در خوابگاه سکونت داشت فوت کرد،هنوز علت اصلی مرگ این دانشجو مشخص نشده است ولی گفته می شود فشارهاي بیش از اندازه ای که وی در ایام امتحانات متحمل شده موجب سکته و در نهایت مرگ وی شده است. لازم به ذكر است تاکنون مدیریت اين دانشگاه در قبال این اتفاق موضع گیری نکرده است!