Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

روز شنبه اول اسفندماه هموطنان آزاده و حامیان مقاومت ایران دردانمارك درحمایت از قیام مردم ایران و در اعتراض به حضور مزدوران وزارت اطلاعات با همدستی مالکی و مزدورانش در عراق، درمقابل درب اشرف, یک تظاهرات اعتراضی در برابر دفتر سازمان عفو بين الملل برگزار کردند.
این تظاهرات با پخش سرود ای ایران آغازگردید. سپس حاضرین انزجار خود را نسبت به عملکرد مالکی و مزدورانش با شعارهای کوبنده ای اعلام كردند و از دولت دانمارک و جامعه جهانی خواستند که این حرکت غیر انسانی را محکوم کنند.
هموطنان و حامیان اشرف در این تظاهرات با شعارهای کوبنده، توطئه های رژیم آخوندی و دولت مالکی را محکوم کردند.
آنها شعار می دادند:
مالکی حیا کن اشرف را رها کن ,مرگ بر دیکتاتور چه اشرف چه تهران ,مالکی شرمت باد مزدور بسیجی توطئه ات محکوم است
اشرفی قهرمان حمایتت میکنیم - توطئه مالکی علیه شهر اشرف محکوم است محکوم است .
توطئه آخوندی علیه شهر اشرف محکوم است محکوم است .
اشرفی قهرمان قسم به خون شهدا حمایتت می کنیم.
تظاهركنندگان كه عكس بزرگي از نماد شهراشرف دردست داشتند با صداي بلند ورسا اعلان كردند:؛ ما به محاصره اشرف و جلوگيري از ورود كاميونهاي مواد غذايي به اشرف، به شدت اعتراض مي كنيم. ما اين عمل ضدانساني را به شدت محكوم كنيم و خواستار اتخاذ تصميمات فوري توسط جامعه جهاني براي لغو محاصره اشرف هستيم. شعارهايي كه تظاهركنندگان با صداي بلند ومحكم ورسا مي دادند كه توجه شهروندان و عابران را بخود جلب مي كرد: ايراني سرفرازه به اشرفش مينازه, اشرف اشرف شهرشرف, ننگ ننگ ننگ براين بند وبست
تظاهركنندگان همچنين در همبستگي با قيام مردم ايران شعارهايي سر دادند از جمله: فرياد هرايراني آزادي آزادي, ايراني مي ميرد ذلت نمي پذيرد, ما زن ومرد جنگيم بجنگ تا بجنگيم مرگ برديكتاتورمرگ برخامنه اي, زنداني سياسي آزاد بايد گردد. مرگ براصل ولایت فقیه
تظاهرکنندگان، ملل متحد و ارگانهای مدافع حقوق بشر را به دخالت فوری برای نجات جان دستگیرشدگان فراخواندند.
درپايان تظاهركنندگان شروع به راهپيمايي كردند كه مورد توجه شهروندان دانماركي قرار گرفت آنان دسته دسته ميايستادند وحمايت خود را از خواسته هاي تظاهركنندگان نشان مي دادند.