خبرنگار آژانس ايران خبر :روز چهارشنبه 12 اسفند88 , نيروهاي امنيتي سپاه اقدام به بازداشت سرور عابديني نمودند, سرور عابدینی پس از 2 ساعت مقاومت در برابر نیروهای امنیتی سپاه در ساعت 5.20 صبح بازداشت شد.