وزير امور خارجه فرانسه آلن ژوپه گفت ، بشار اسد از دنياي واقعي جدا شده و او را متهم كرد كه سركوب و خشونت را دركشورش تحريك ميكند

به گزارش خبرگزاري فرانسه 20دي، آلن ژوپه هم چنين گفت: فرانسه حمله به هيئت ناظران اتحاديه عرب را محكوم ميكند و از رژيم اسد ميخواهد حفاظت آنها را تامين كند.