صبح امروز چهارشنبه، 5 اسفند، چهارمين كنگره جهاني همه باهم  عليه اعدام  در ژنو ، افتتاح شد. اين كنگره جهاني  هر سه سال يكبار توسط انجمنهاي جهاني مدافع حقوق بشر و بطور خاص انجمن  ”همه با هم عليه اعدام” در هماهنگي با عفو بين الملل و فدراسيون جهاني حقوق بشر و ساير ارگانهاي حقوق بشري,درراستاي  لغو حكم اعدام  برگزار ميشود.
 در افتتاحيه  اين كنگره كه  صبح امروز ,در سالن اصلي شوراي حقوق بشر در سازمان ملل آغاز شد ابتدا خانم دوريس لئوتارد doris Leuthard رئيس كنفدراسيون سوئيس و تعدادي از وزاري خارجه  نمايندگاني از كشورهاي,آرژانتين، نروژ، بلژيك، لوكزامبورگ، فرانسه،  ايرلند و نماينده عفو بين الملل ونمايندگان چند كشور ديگر سخناني در رابطه با لغو حكم اعدام ايراد كردند.
سخنرانان اصلي اين جلسه آقاي روبرت بدنتر سناتور فرانسوي و مبتكر لغو حكم اعدام در فرانسه، آقاي ژوزه لوئي زاپاتارو نخست وزير اسپانيا و رئيس دوره اي اتحاديه اروپا، آقاي عبدو ديوف رئيس سازمان فرانكو فوني بودند.
آقاي بدنتر اظهار داشت  فرانسه سي و پنجمين كشوري بود كه حكم اعدام را لغو كرد و تاكنون 148 كشور اين حكم را  لغو كرده اند. اين مايه اميدواري براي لغو اعدام درهمه جهان است وي  همچنين در قسمتي از سخنانش، به اعدام مخالفين سياسي در ايران اشاره كرد و آن را محكوم نمود.
آقاي زاپاتارو نخست وزير اسپانيا نيز، در سخنان خود تاكيد كرد كه الويت رياست دوره اي اسپانيا در اتحاديه اروپا، مبارزه برعليه مجازات اعدام است.