مجمع عمومی ملل متحد در نشست روز سه شنبه 4 اسفند 88 خود عید باستانی نوروز را به عنوان میراث فرهنگی بشری به رسمیت شناخت. در اطلاعیه دفتر روابط عمومی مجمع عمومی سازمان ملل آمده است امروزه بیش از 300 میلیون نفر در ایران، افغانستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و سایر کشورهای آسیای میانه و قفقاز، در منطقه بالکان، حوزه دریای سیاه و خاورمیانه آغاز فصل بهار را با سنت باستانی عید نوروز که تاکیدی است بر زندگی در هماهنگی و تعادل با طبیعت، جشن می گیرند. در متن به تصویب رسیده در مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز، جشنی با ریشه ایرانی که قدمتی بیش از 3هزار سال دارد، توصیف شده است. عید نوروز به عنوان میراث فرهنگی و معنوی بشری، در شهریور ماه گذشته در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل، یونسکو، به ثبت رسیده بود.
سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه «روز بین‌المللی نوروز»، عید نوروز را به عنوان مناسبت جهانی به رسمیت شناخت. بدین ترتیب از امسال روز اول فروردین برابر با ۲۱ مارس، به عنوان روز جهانی نوروز شناخته می‌شود.
این قطعنامه روز گذشته، چهارم اسفند ماه مورد حمایت عمومی كشورهای عضو سازمان قرار گرفت و به اتفاق آرا، تحت عنوان «فرهنگ صلح» به تصویب رسید.
متن توافق شده این قطعنامه به شش زبان رسمی سازمان ملل ترجمه شد و از اوایل آذر ماه امسال در اختیار كشورهای عضو سازمان ملل قرار گرفت.
این قطعنامه در ۱۷ بند مقدماتی و پنج بند اجرایی تنظیم شده است. در بند دوم آن چنین آمده است: استقبال از تلاش‌های كشورهایی كه نوروز را گرامی می‌دارند، در جهت حفظ و توسعه فرهنگ و سنت های نوروزی.
همچنین در آخرین بند اجرایی قطعنامه «روز بین‌المللی نوروز» از كشورهای علاقه‌مند، نظام ملل متحد، كارگزاری‌های تخصصی ملل متحد به‌ویژه یونسكو، صندوق‌ها و برنامه‌های ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و سازمان‌های غیر دولتی برای شركت در مراسم نوروزی دعوت شده است.
ثبت روز اول فروردين به عنوان روز بين المللي نوروز را به همه ايرانيان به ويژه ايرانياني كه طي ماههاي اخير از طريق نامه نگاري به سازمان ملل متحد براي موفقيت اين كمپين تلاش كردند, تبريك مي گوييم.