خبرگزاري آسوشيتدپرس 3 اسفند 88؛ درگزارشي از بروكسل با اشاره به پيام مريم رجوي, رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران, خطاب به اجلاس شوراي وزيران خارجه اتحاديه اروپا در بروكسل نوشت: يك رهبر اپوزيسيون ايران از اتحاديه اروپا خواست سپاه پاسداران ايران را مورد تحريم قرار دهد.  مريم رجوي، كه رهبر يك تشكيلات فراگير اپوزيسيون مستقر در پاريس مي باشد مي گويد سپاه پاسداران بايد در ليست سازمانهاي تروريستي ممنوعه اروپا قرار گيرد.
روز دوشنبه وزيران خارجه كشورهاي اتحاديه اروپا به بحث در باره تشديد رويارويي با تهران بر سر برنامه اتمي آن مي پردازند.
سپاه پاسداران از نيروهاي مسلح عادي ايران مجزا است و در مسائل حياتي از جمله توليد موشك، منابع نفتي، ارتباطات و تكنولوژي هسته اي دست دارد.
آمريكا اموال برخي واحدهاي وابسته به سپاه را به خاطر دخالت در توليد و گسترش تسليحات كشتار جمعي مسدود كرده است.