براي كنترل بيشتر جاده ها و رانندگان ديكتاتوري آخوندي اعلام كرد، ”گشتهای تست سلامت رانندگی تا یك ماه آینده در كشور راه اندازی می شود“

اسكندر مومنی سركرده نيروي ا نتظامي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی ”خودروهای تست سلامت رانندگی“ اظهار داشت: با تجهیز خودروهای تست الكل و مواد مخدر، گشتهای تست سلامت رانندگی تا ماه آینده راه اندازی می شود این در حالی است كه به قول رسانه هاي رژيم پيش از اين  دستگاههای تست الكل و مواد مخدر تاییدیه پزشكی قانونی را گرفته است.