روزنامه الزمان عراق 21فروردين - فراكسيون العراقيه با نگراني شديد عمليات نظامي دولت عليه كمپ اشرف را، كه سه هزار پناهنده ايراني بي سلاح را در بر مي گيرد، دنبال مي كند. بيانيه العراقيه كه ديروز (روزنامه الزمان ) آنرا دريافت نمود گفت ” نگراني ما با استمرار خبرهاي مربوط به 35 كشته و بيش از 250 مجروح و دستگيري بيش از 20 زخمي با جراحت هاي خطرناك، افزايش مي يابد.

بيانيه ادامه داد كه ” العراقيه اين عمل را مغاير با تمامي قوانين بين المللي و حقوق بشري ميداند كه در آن بر حفاظت از پناهندگان بي سلاح تصريح شده است، اين عمل مغاير با ارزش هاي انساني و آداب و رسوم مردمي در احترام به ميهمان و حفاظت از آن و اجازه ندادن به تعرض عليه او مي باشد. ”
بيانيه افزود” اين شيوه رفتار با كيس مجاهدين خلق ، رفتاري در عداد نسل كشي و جنايت عليه بشريت است و عراق را در برابر جهان متمدن بي آبرو مي كند و احترام آن را در جامعه بين المللي بمثابه دولتي كه خارج از چارچوب وحشي گري رفتار ديگري را نمي شناسد، ضايع مي كند. ”
بيانيه در پايان گفت” العراقيه همزمان با درخواست از دولت جهت توقف اين اعمال عجيب، كه بدور از واقعيت انسان عراقي است، درخواست مي كند تا ملل متحد و شوراي امنيت و سازمان هاي بين المللي با دخالت فوري سريعاً جهت حفاظت از پناهندگان ايراني در كمپ اشرف و ايجاد راه حل هاي بنيادين براي مشكلات آنها بر اساس اصول حقوق بشر اقدام كنند.
العراقيه همچنين از بشريت معاصر معذرت خواهي ميكند و تأكيد ميكند آنچه كه اتفاق افتاده است هيچ ربطي به مردم شريف و خوب عراق، كه به ميهمان خود و حيات آدمي احترام گذاشته و نمي پذيرد كه متهم به وحشيگري شود، ندارد و سازمان مجاهدين خلق را، مادامي كه در خاك عراق بسر مي برد، ميهمان محترم خود محسوب مي كند. ”نيروهاي امنيتي عراق از روز يكشنبه گذشته در كمپ اشرف تجمع نمودند كه باعث بحران در اين كمپ شد و صبح روز جمعه 8 آوريل2011حمله با گردانهاي زرهي وگردانهاي تكاور و نيروهاي پياده و نيروهاي واكنش سريع و نيروهاي مبارزه با شورش آغاز شد.
مهدي عقبايي سخنگوي ساكنان اشرف گفت كه”حمله نيروهاي عراقي تا الآن منجر به شهادت 33 نفر از ساكنان كمپ منجمله 8 زن و بيش از 300 مجروح كه وضعيت برخي از آنها خطرناك است شده است تعداد شهدا رو به افزايش است و 3نفر از شهدا از مجروحين بودند كه نيروهاي عراقي در ساعات اول حمله آنها را به گروگان گرفته بودند و علت شهادت آنها عدم رسيدگي پزشكي به آنها بود. ” عقبايي افزود” تعداد نيروهاي عراقي كه در حمله به كمپ اشرف شركت داشتند بيش از 2500 نفر بود. ”و نيروهاي آمريكايي كه براي نظارت بر وضعيت آمده بودند پنجشنبه شب كمپ را ترك كردند. عقبايي گفت كه ” فرمانده اين حمله سپهبد علي غيدان فرمانده نيروي زميني ارتش عراق بود كه به اشرف آمده بود و بصورت مستقيم حمله را فرماندهي ميكرد و شخصا به دستور او بر روي زنان و مردان بي سلاح در داخل كمپ آتش گشودند. و فرمانده لشكر پنجم سرلشكر ستاد ضياء و فرمانده عمليات ديالي سرلشكر ستاد طارق العزاوي و فرمانده عمليات ديالي سرتيپ جميل و دهها نفر از افسران با درجه سرهنگ او را همراهي مي كردند. ”
در حاليكه نيروهاي امنيتي از ورود خبرنگاران و روزنامه نگاران كه براي اطلاع از وضعيت در اشرف آمده بودند جلوگيري كردند.
مريم رجوي رهبر مقاومت ايران قتل ساكنان اشرف را جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي توصيف نمود. رجوي در اطلاعيه اي كه (روزنامه الزمان از طريق ايميل دريافت نمود گفت كه ” دولت آمريكا و اتحاديه اروپا و سازمان ملل از 5روز پيش از همه جزئيات نقل و انتقال نظامي وزمينه سازيها براي حمله به اشرف و كشتاري كه صورت گرفت اطلاع داشتندلذا در اين رابطه بصورت مستقيم مسئوليت دارند كه از آن جلوگيري ننمودند.